SD Ikenen ja hampaankiinnitys kudossairauksien hoito

Parodontologinen hoito edellyttää diagnosoitua ikenen tai kiinnityskudosten sairautta, joka voi olla myös parodontiumiin kohdistuva purentatrauma.

Hoito sisältää

  • tulehduksen, kudosmuutosten ja purennan hoidon
  • parodontologiset kiskotukset
  • sairauksien hoitoon liittyvän potilaan ohjauksen ja ylläpitohoidon.

Ien- tai kiinnityskudossairauden diagnoosi perustuu parodontologiseen tutkimukseen. Käypä hoito -suosituksen mukaan parodontologiseen tutkimukseen kuuluu ientaskumittaus ja havainnot ienverenvuodosta, joista tehdään asianmukaiset merkinnät potilasasiakirjoihin.

Jos toimenpiteen tekee suuhygienisti, siitä maksetaan korvaus suuhygienistinpalkkiotaksan mukaan.

SDA Parodontologisen tulehduksen ja ienmuutosten hoito

Aikaperuste liittyy hoidettavan alueen laajuuteen, hoidon tarpeeseen, kiinnityskudossairauden ja ienmuutosten asteeseen tai sairautta aiheuttavien tekijöiden määrään ja sijaintiin.

Jos potilaalla on diagnosoitu ikenen tai kiinnityskudosten sairaus, voit selvittää hänen hoitonsa SDA-koodeilla. Jos potilaalla ei ole ikenen tai kiinnityskudosten sairautta, mutta hänellä on todettu riski suun sairauteen, käytä SCA-koodeja.

SDA01–SDA05 toimenpidekoodit ovat aikaperusteisia komplisoitumattoman parodontiitin tai ienmuutosten hoitotoimenpiteitä. Hoitokäynnillä voidaan käyttää vain yhtä SDA01–SDA05 toimenpidekoodia kuvaamaan näihin toimenpiteisiin käytettyä aikaa.

SDA12–SDA14 koodit kuvaavat komplisoituneen parodontiitin tai vaikea-asteisten ienmuutosten hoitoa. Näitä koodeja voidaan käyttää samalla hoitokäynnillä myös muiden toimenpiteiden lisäksi, jos toimenpiteisiin käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin.

SDC Parodontologinen kiskotus

Voit selvittää korvattavaksi SDC-toimenpiteiden kustannuksia samalta hoitokäynniltä muiden toimenpiteiden kustannusten kanssa. Toimenpide sisältää kiskotusalueen sovituksen purentaan

SDD Parodontologinen purennan hoito

Voit selvittää toimenpiteen SDD-koodeilla, jos se liittyy kiinnityskudossairauden yhteydessä parodontiumiin kohdistuvan purentatrauman hoitoon.

Voit selvittää korvattavaksi SDD-koodeja muiden hoitotoimenpiteiden lisäksi, jos hoitotoimenpiteiden aikarajat täyttyvät.

Samalla hoitokäynnillä voit käyttää vain yhtä SDD01–SDD03 koodia.