SJ Oikomishoito

Oikomishoitoa korvataan vain, kun hoito on välttämätöntä muun sairauden kuin hammassairauden parantamiseksi.

Tällaisia sairauksia tai tiloja ovat esimerkiksi:

 • huomattavat leukojen synnynnäiset kasvu- ja kehityshäiriöt
 • halkiot
 • merkittävä ylä- tai alaleuan pieni- tai suurileukaisuus (mikro- tai makrognatia).

Oikomishoitoa voidaan korvata aikuisille enintään 5 vuotta sekä lapsille ja nuorille 18-vuotiaaksi. Määräaikojen täytyttyä asiakkaan pitää hakea uudelleen oikomishoidosta korvausta.

Halkiohoitojen yhteydessä oikomishoito korvataan siihen saakka, kunnes halkiohoito katsotaan päättyneeksi.

Kun asiakas hakee korvausta oikomishoidosta

 1. Korvaushakemuksen liitteeksi tarvitaan lausunnot, joista toisen on kirjoittanut oikomishoidon erikoishammaslääkäri ja toisen muun alan erikoishammaslääkäri tai erikoislääkäri. Lausunnoista pitää ilmetä
  • muun sairauden kuin hammassairauden diagnoosi
  • sairauden kuvaus
  • hoitosuunnitelma. Jos hoitovaihtoehtoja on useampia, niistä kaikista pitää olla hoitosuunnitelma.
 2. Liitä lausuntoon seuraavat röntgenkuvat peitepiirroksineen:
  • ortopantomografia
  • lateraalikallokuva
  • transversaaliongelmissa lisäksi AP-kallokuva.

   Peitepiirroksista pitää selvitä tilanne ennen hoitoa ja arvio tilanteesta hoidon jälkeen.
    
 3. Liitä mukaan myös purennasta otetut valokuvat tai kipsimallit, jotka kuvaavat tilanteen vaikeusastetta. Mukaan voi liittää myös muuta anatomista rakennetta ja tilannetta kuvaavaa materiaalia.

SJB Oikomishoito irtokojeilla

Irtokojehoidossa tarvittavat jäljennökset sisältyvät toimenpiteisiin. Kela ei maksa niistä erillistä korvausta.

SJC Oikomishoito kiinteillä kojeilla

Hoidossa tarvittavat jäljennökset sisältyvät toimenpiteisiin. Kela ei maksa niistä erillistä korvausta.

SJD Oikomiskojeen kaaret

Kaarten valmistuksessa tarvittavat jäljennökset sisältyvät toimenpiteisiin. Kela ei maksa niistä erillistä korvausta.

SJX Muu oikomishoito