SF Paikkaushoito

SFA- ja SFB-ryhmien toimenpiteisiin sisältyy vanhan täytteen purkaminen, kaviteetin valmistus, eristyksen ja alustäytteen laittaminen, valmiin täytteen sovitus purentaan sekä viimeistely. Myös väliaikainen täyte sisältyy toimenpiteeseen. Kela ei maksa näistä erillistä korvausta.

Paikkaushoidon toimenpiteet ovat hammaspintakohtaisia. Yhdessä hampaassa on näissä toimenpiteissä viisi hammaspintaa.

Kela ei maksa korvausta, jos

  • paikkaushoidolla korjataan hampaiden ulkonäköä, asentoa tai muotoa
  • paikkaaminen tehdään ennakkoon mahdollisten tulevien lohkeamien ja kulumisen ehkäisemiseksi.

Jos purennan toimintahäiriön, sairauden tai vamman hoidossa tarvitaan purennan muuttamista, se korvataan purentafysiologisina SH-toimenpiteinä, ei täytteinä.

Protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkärin antamaan paikkaushoitoon ei makseta erikoishammaslääkärikorotusta.

SFA Paikkaushoito

SFB Paikkaushoito epäsuoralla menetelmällä

Täyte valmistetaan epäsuoralla menetelmällä hammaslaboratoriossa tai omalla vastaanotolla. Kirjaa ja laskuta toimenpide vain kerran, vaikka käyntikertoja olisi useampi. 

Materiaalien ja teknisen työn kustannukset eivät sisälly toimenpiteeseen, eikä niitä korvata.

Laajimmillaan Kela voi korvata paikkaushoitona suun ulkopuolella valmistetun kolmen pinnan täytteen.

Jos suun ulkopuolella valmistetut täytteet ulottuvat laajemmalle, ne katsotaan protetiikaksi. Tällöin Kela ei maksa niistä korvausta.

SFC Paikkaushoidon tukitoimenpiteet

SFD Vaiheittainen karieksen poistaminen

Toimenpiteellä tarkoitetaan syvän karieksen hoitoa kaksivaiheisella menetelmällä.

Toimenpiteeseen sisältyy vanhan täytteen purkaminen, karieksen selektiivinen poistaminen ja kaviteetin valmistus, mahdollisen eristeaineen asettaminen pulpaseinämälle ja väliaikaistäytteen purentaan sovitus ja viimeistely. Kela ei maksa näistä erillistä korvausta.

Toimenpide vaatii oman hoitokäynnin.

Jos toimenpide kohdistuu paljastuneeseen hammasytimeen, käytä koodia SGC15.

SFE Hampaiston kariessaneeraus

Toimenpiteeseen sisältyy karieksen poisto sekä väliaikaiset täytteet usean kariesvaurion pysäyttämiseksi samalla hoitokäynnillä.

Jos samalla hoitokäynnillä tehdään pysyviä täytteitä, merkitse ne hammaskohtaisesti pysyvien täytteiden koodeilla.