SH Purentafysiologia

Purentafysiologinen hoito edellyttää diagnosoitua toimintahäiriötä, purennan sairautta tai vammaa.

Tavanomainen purennan kontrolli muun hammashoidon yhteydessä ei ole tässä tarkoitettua purentafysiologista hoitoa.

Jos purennan toimintahäiriön, sairauden tai vamman hoidossa tarvitaan purennan muuttamista, sitä ei korvata paikkaushoitona.

SHA Purentafysiologinen hoitokäynti

Toimenpiteet SHA01–SHA04 ovat aikaperusteisia. Kaikki yhdellä käyntikerralla tehdyt purentafysiologiset toimenpiteet, joita ei ole muualla erikseen luokiteltu, ilmaistaan yhdellä SHA01–SHA04 -koodilla.

SHB Purentakisko

SHC Purennan korotus

Hoito edellyttää diagnosoitua syytä kuluneen purennan korottamiselle.

Toimenpiteet sisältävät purennan korotuksen määrän arvioinnin, purennan korottamisen suoralla menetelmällä siihen soveltuvalla materiaalilla, sekä purentaan sovittamisen.

Toimenpiteet SHC01—SHC03 ovat käyntikohtaisia.

Jos korotat purentaa preproteettisista syistä, käytä koodia SPA02.