WZ Todistukset, lääkemääräykset ja lausunnot

Kela voi maksaa sairaanhoitokorvausta lääkärintodistuksen tai -lausunnon kirjoittamisen kustannuksista vain, jos asiakas hakee sen perusteella Kelasta etuutta, esimerkiksi sairauspäivärahaa.

Koodia WZB00 käytetään tilanteissa, joissa hoito-ohjeita ja mahdollinen resepti annetaan esimerkiksi puhelimitse, postitse tai sähköpostitse. WZB00 voidaan korvata myös etäyhteyden kautta toteutettuna.

Koodia WZB00 voi käyttää ainoastaan silloin, kun hoito-ohjeita ja mahdollinen resepti annetaan muulloin kuin hoitokäynnin yhteydessä.

WZB00-toimenpiteen kustannuksista ei makseta korvausta, jos ne ajoittuvat samaan päivään saman hammaslääkärin hoitokäynnin kanssa.

Pelkästä reseptin uusimisesta ei makseta korvausta.