Näin kirjoitat A-todistuksen luovutuspäivärahaa varten

Kelan asiakas tarvitsee luovutuspäivärahahakemuksensa liitteeksi A-todistuksen (SV6).

Luovutuspäiväraha korvaa luovuttajalle ansionmenetystä, joka aiheutuu

  • elintärkeän elimen, kudosten tai solujen luovuttamisesta
  • elimen, kudoksen tai solujen irrottamisesta tai siihen liittyvistä välttämättömistä tutkimuksista.

Päivärahaa voidaan maksaa toimenpiteen ja siihen liittyvien välttämättömien tutkimusten aiheuttaman työkyvyttömyyden ajalta. Luovutuspäivärahan suuruus määräytyy samoin kuin sairauspäiväraha.

Verenluovutuksessa käynti tai sukusolujen luovutus ei oikeuta luovutuspäivärahaan.

Lue lisää luovutuspäivärahasta (Henkilöasiakkaat-osio).

Käytä ensisijaisesti sähköistä A-todistusta

Käytä sähköistä A-todistusta, jos se on käytettävissä. Saat lausunnon ensisijaisesti organisaatiosi käyttämästä potilastietojärjestelmästä.

Tutustu ohjeisiin sähköisistä lääkärinlausunnoista ja -todistuksista.

Pdf-muotoiset lomakkeet ja paperilomakkeet

Jos et voi käyttää sähköistä todistusta, löydät pdf-muotoiset lomakepohjat

Voit myös tilata paperilomakkeita Kelan lomakevarastosta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lomakevarasto@kela.fi.

Huomaa, että pdf-lomakkeita tai paperilomakkeita ei enää päivitetä.

Huolellisesti tehty todistus on potilaasi etu

Huolellisesti laadittu lääkärintodistus vähentää Kelan tarvetta pyytää lisäselvityksiä. Se myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa Kelasta päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti.

Näin kirjoitat todistuksen

Merkitse A-todistukseen (SV6)

  • minkä elimen tai kudoksen luovutuksesta on kyse
  • tutkimuspäivä, jos kyseessä on elimen tai kudoksen luovuttajan tutkimus
  • elimen tai kudoksen irrotuspäivä, jos kyseessä on luovutustilanne
  • tutkimuksen tai luovutuksen aiheuttama työkyvyttömyysaika.

A-todistuksen lähettäminen Kelaan

Lähetä A-todistus Kelaan sähköisesti, jos se on mahdollista. Potilaasi näkee lausunnon Omakanta-palvelussa tai OmaKelasssa. Lue lisää lääkärintodistusten ja -lausuntojen sähköisestä välittämisestä (kanta.fi).

Jos et voi toimittaa todistusta sähköisesti, sovi potilaan kanssa, toimittaako hän itse todistuksen Kelaan vai lähetetäänkö se hänen puolestaan. Kelan postiosoite on Kela, PL 10, 00056 KELA.

Anna potilaallesi kopio A-todistuksesta.