Lääkärintodistus tartuntatautipäivärahaa varten

Asiakas tarvitsee tartuntatautipäivärahahakemuksensa liitteeksi kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin antaman päätöksen työstä poissaolosta, karanteenista tai eristämisestä. Päätöksen tiedot voi kirjoittaa A-todistukseen. Hoitavan lääkärin kirjoittama A-todistus ei kelpaa tartuntatautipäivärahahakemuksen liitteeksi.

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä henkilölle, joka on määrätty olemaan poissa työstään, karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsi on määrätty olemaan pois päivähoidosta tai koulusta tartuntataudin leviämisen estämiseksi ja huoltaja joutuu sen takia olemaan poissa töistä.

Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä. Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa. Tartuntatautipäivärahan maksaminen ei edellytä työkyvyttömyyttä.

Työnantajan suositus tai määräys kotiin jäämisestä ei ole peruste tartuntatautipäivärahan myöntämiselle.

Hallituksen suositus jäädä ulkomaan matkan jälkeen kahdeksi viikoksi kotiin ei ole peruste tartuntatautipäivärahan myöntämiselle.

Lue lisää tartuntatautipäivärahasta (Henkilöasiakkaat-osio)

Huolellisesti tehty todistus on potilaasi etu

Huolellisesti laadittu lääkärintodistus vähentää Kelan tarvetta pyytää lisäselvityksiä. Se myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa Kelasta päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti.

Hoitava lääkäri

Voit kirjoittaa A-todistuksen (SV6) työnantajaa varten, jos potilaallasi on yleisvaarallinen tai muu tartuntatauti tai epäily sellaisesta ja potilaasi ei voi sen vuoksi tehdä työtään.

Huomaa kuitenkin, että potilaasi tarvitsee tartuntatautipäivärahan hakemista varten kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työstä poissaolosta.

Tartuntataudeista vastaava lääkäri

Potilaasi tarvitsee tartuntatautipäivärahan hakemista varten kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen siitä, että hänet on määrätty olemaan poissa työstään, karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Myös kopio päätöksestä riittää.

Näin kirjoitat päätöksen työstä poissaolosta:

  1. Voit kirjoittaa päätöksen työstä poissaolosta A-todistuksen lomakkeelle (SV6).
  2. Kirjaa Todistuksen tarkoitus -kohtaan ”tartuntatautipäiväraha”, diagnoosi, poissaolopäätöksen kesto ja perustelut poissaololle. Allekirjoituksestasi pitää näkyä, että olet kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Päätöksen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista voi kirjoittaa takautuen koko tartuntataudista johtuvan poissaolon ajalle. Jos Kela on maksanut potilaallesi ensin sairauspäivärahaa, päätös voidaan oikaista, jos tartuntatautipäivärahan myöntämisedellytykset täyttyvät.

Katso video tartuntatautipäivärahasta

Videolla kerrotaan, mikä tartuntatautipäiväraha on ja kuka voi saada sitä. Videolla kerrotaan myös hoitavan lääkärin ja tartuntataudeista vastaavan kunnan tai sairaanhoitopiirin lääkärin rooleista.

Video: Tartuntatautipäiväraha, pituus 6 minuuttia, ei tekstitetty (YouTube)

Päätöksen lähettäminen Kelaan

Lähetä päätös Kelaan sähköisesti, jos se on mahdollista. Voit lähettää päätöksen Kelaan sähköisesti, jos päätös on tehty A-todistuksen lomakkeelle. Potilaasi näkee lausunnon Omakanta-palvelussa tai Kelan asiointipalvelussa. Lue lisää lääkärintodistusten ja -lausuntojen sähköisestä välittämisestä (kanta.fi).

Jos sähköinen järjestelmä ei ole käytössä, sovi potilaan kanssa, toimittaako hän itse päätöksen Kelaan vai lähetäänkö se hänen puolestaan. Katso postiosoitteet Kelaan.

Anna potilaallesi kopio päätöksestä.