Sähköinen B-lausunto

Voit tehdä B-lausunnon sähköisesti, jos sähköinen B-lausunto on saatavilla potilastietojärjestelmässä. Sähköisen lausunnon käytännön toteutus ja käyttöönoton aikataulu riippuvat terveydenhuollon käyttämästä potilastietojärjestelmästä.

Sähköinen B-lausunto ohjaa lausunnon täyttämisessä. Siinä on tarkennettuja kysymyksiä ja niihin liittyviä ohjeita, jotka helpottavat lausunnon laatimista. Vastattavaksi aukeaa vain haettavaa etuutta koskevat kysymykset (esimerkiksi sairauspäiväraha tai lääkekorvausoikeus). Samalla lausunnolla voi edelleen hakea useampaa etuutta.

Näin lähetät sähköisen B-lausunnon Kelaan

  1. Voit täyttää sähköisen B-lausunnon potilastietojärjestelmässä.
  2. Potilaan pitää antaa suostumus lausunnon lähettämisen. Merkitse lausuntoon tieto siitä, että hän on suostunut lausunnon välittämiseen.
  3. Valitse lausunnon vastaanottajaksi Kela.
  4. Lausunto tallentuu Potilastiedon arkistoon ja se välitetään Kelaan etuuskäsittelyä varten.

Kun lausunto on arkistoitu Potilastiedon arkistoon ja se on välitetty Kelaan, saat potilastietojärjestelmään tiedon lausunnon onnistuneesta arkistoimisesta ja välityksestä. Jos jokin on mennyt vikaan, järjestelmä antaa virheilmoituksen.

Potilaasi näkee Omakannasta lausunnon ja tiedon, että lausunto välitetty Kelaan. Hän näkee lausunnon myös Kelan asiointipalvelusta.

Lue lisää