Sähköinen B-lausunto

Voit tehdä B-lausunnon sähköisesti, jos sähköinen B-lausunto on saatavilla potilastietojärjestelmässä. Sähköisen lausunnon käytännön toteutus ja käyttöönoton aikataulu riippuvat terveydenhuollon käyttämästä potilastietojärjestelmästä.

Sähköinen B-lausunto ohjaa lausunnon täyttämisessä. Siinä on tarkennettuja kysymyksiä ja niihin liittyviä ohjeita, jotka helpottavat lausunnon laatimista. Vastattavaksi aukeaa vain haettavaa etuutta koskevat kysymykset (esimerkiksi sairauspäiväraha tai lääkekorvausoikeus). Samalla lausunnolla voi edelleen hakea useampaa etuutta.

Näin lähetät sähköisen B-lausunnon Kelaan

  1. Voit täyttää sähköisen B-lausunnon potilastietojärjestelmässä.
  2. Potilaan pitää antaa suostumus lausunnon lähettämiseen. Merkitse lausuntoon tieto siitä, että hän on suostunut lausunnon välittämiseen.
  3. Valitse lausunnon vastaanottajaksi Kela.
  4. Lausunto tallentuu Potilastiedon arkistoon, ja se välitetään Kelaan etuuskäsittelyä varten.

Kun lausunto on arkistoitu Potilastiedon arkistoon ja se on välitetty Kelaan, saat potilastietojärjestelmään tiedon lausunnon onnistuneesta arkistoimisesta ja välityksestä. Jos jokin on mennyt vikaan, järjestelmä antaa virheilmoituksen.

Potilaasi näkee Omakannasta lausunnon ja tiedon, että lausunto välitetty Kelaan. Hän näkee Kelaan välitetyn lausunnon myös OmaKelasta.

Sähköisen lausunnon allekirjoitus

Sähköinen allekirjoitus pätee lääkärinlausunnoissa ja –todistuksissa, jotka on välitetty Kelaan potilastietojärjestelmän kautta.

Jos et voi välittää lausuntoa potilastietojärjestelmän kautta, sovi potilaan kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetetäänkö se hänen puolestaan. Voit toimittaa lausunnon Kelaan esimerkiksi postitse tai faksilla.

Jos toimitat lääkärintodistuksen tai -lausunnon Kelaan muuten kuin potilastietojärjestelmän kautta, se pitää allekirjoittaa käsin tai sähköisesti tai varmentaa sähköisesti, jotta sitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Hyväksyttävänä lääkärintodistuksena tai -lausuntona pidetään esimerkiksi Kanta-palvelusta tai Omakannasta tulostettua lääkärintodistusta tai -lausuntoa. Omakannasta tulostetut ja kopioidut muut tiedot tai kuvakaappaukset eivät korvaa lääkärinlausuntoa tai sen kopiota.

Tutustu koulutusmateriaaliin

Kela on tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilöille koulutusvideot sähköisestä B-lausunnosta. Koulutusvideot on suunnattu erityisesti lausuntoja kirjoittaville lääkäreille.

Toisella koulutusvideoista kerrotaan, mikä on sähköinen lausunto ja miksi lausunnot kannattaa lähettää Kelaan sähköisesti. Videolla tutustutaan erityisesti sähköiseen B-lausuntoon. Toisella videolla näytetään, miten sähköinen B-lausunto täytetään.

Voit myös antaa palautetta tai kysyä sähköisestä B-lausunnosta.