Sairaanhoitokorvaus luuntiheysmittauksista

Tällä sivulla on tietoa terveydenhuollon ammattilaisille luuntiheysmittausten korvauskäytännöistä.

Luuntiheysmittauksista voidaan maksaa sairaanhoitokorvausta, jos

  • osteoporoosin Käypä hoito -suosituksessa julkaistut tutkimusindikaatiot täyttyvät
  • luuntiheysmittaus perustuu lääkärin tekemään arvioon ja lääkärin laatimaan tutkimuslähetteeseen.

Korvattavia luuntiheysmittauksia ovat         

  • NK6PA luun tiheysmittaus, natiiviröntgen, yksi kohde
  • NK6QA luun tiheysmittaus, laaja natiiviröntgen.

Kela voi myöntää suorakorvauksen luuntiheysmittauksista.

Seulontatyyppisiä tutkimuksia ei korvata.

Tarkista korvauksen määrä ja toimenpidekoodi taksaluettelosta

Sairaanhoitokorvausten taksaluettelossa on korvaustaksat ja toimenpidekoodit.

Korvaustaksa tarkoittaa Kelan maksaman sairaanhoitokorvauksen määrää. Korvaus on enintään korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin taksaluettelossa ilmoitettu korvaustaksa, Kela maksaa perityn palkkion määrän.

Tutustu taksaluetteloihin.

Lue lisää