Sairaanhoitokorvaus sukupuolen korjausleikkauksista

Tällä sivulla on tietoa terveydenhuollon ammattilaisille sukupuolen korjausleikkausten korvauskäytännöistä.

Transsukupuolisuuden tutkimus ja hoito on keskitetty 2 yliopistollisen sairaalan yksikköön: Helsingin yliopistolliseen sairaalaan (HUS) ja Tampereen yliopistolliseen sairaalaan (TAYS).

Asiakkaalla täytyy olla hoitosuhde jompaankumpaan yksikköön, jotta Kela voi maksaa sairaanhoitokorvausta transsukupuolisuuden hoidosta. Transsukupuolisten henkilöiden kirurgisten hoitotoimenpiteiden korvattavuudessa noudatetaan tapauskohtaista harkintaa.

Jos toimenpiteet sisältyvät kyseisessä yksikössä tehtyyn hoitosuunnitelmaan, ne ovat lähtökohtaisesti korvattavia.

Lue lisää