Sairaanhoitokorvaus lymfaterapiasta

Tällä sivulla on tietoa terveydenhuollon ammattilaisille lymfaterapian korvauskäytännöistä.

Kela ei myönnä palveluntuottajalle suorakorvausta lymfaterapiasta, vaan asiakas hakee korvauksen Kelasta itse.

Asiakas tarvitsee hakemuksen liitteeksi lomakkeen SV 127. Lääkäri antaa lomakkeen asiakkaalle. Lääkäri saa lomakkeita palveluntuottajan omasta ohjelmasta tai Terveysportista. Niitä voi myös tilata Kelan lomakevarastosta osoitteesta lomakevarasto@kela.fi.

Korvauksen perusteet

Lymfaterapia korvataan sairaanhoitajan tai fysioterapeutin antamana.

Korvaamisen edellytyksenä on, että asiakkaalla on lääkärin määräys lymfaterapiaan. Määräys voi olla julkisesta tai yksityisestä terveydenhuollosta. Määräys on voimassa vuoden. Kela voi korvata enintään 15 hoitokertaa saman määräyksen perusteella.

Kela voi myöntää sairaanhoitokorvauksen lymfaterapiasta, kun lymfaödeeman on aiheuttanut

  • rintasyöpäleikkaus tai muu laaja kirurginen toimenpide (toimenpiteen pitää ensisijaisesti kohdistua vartalon, kainalon tai nivustaipeen alueelle)
  • sädehoito nivustaipeeseen, lantioon tai kainaloon
  • krooninen infektio (lähinnä erysipelas eli ruusu)
  • synnynnäinen imusuoniston kehityshäiriö, myös myöhemmällä iällä ilmenevä.

Kela ei myönnä sairaanhoitokorvausta lymfaterapiasta, joka on annettu laskimon tukosten turvotusten vuoksi.

Tarkista korvauksen määrä ja toimenpidekoodi taksaluettelosta

Sairaanhoitokorvausten taksaluettelossa on korvaustaksat ja toimenpidekoodit.

Korvaustaksa tarkoittaa Kelan maksaman sairaanhoitokorvauksen määrää. Korvaus on enintään korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin taksaluettelossa ilmoitettu korvaustaksa, Kela maksaa perityn palkkion määrän.

Tutustu taksaluetteloihin.