Sairaanhoitokorvaus sairaanhoitajan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta

Tällä sivulla on tietoa terveydenhuollon ammattilaisille siitä, millä perusteilla Kela voi korvata sairaanhoitajan tekemää tutkimusta ja hoitoa.

Kela voi myöntää palveluntuottajalle suorakorvauksen sairaanhoitotoimenpiteistä. Lue lisää suorakorvausmenettelystä.

Korvaamisen edellytyksenä on, että asiakkaalla on lääkärin määräys sairaanhoitajan antamaan hoitoon tai tekemään tutkimukseen. Määräyksen pitää olla yksityisestä terveydenhuollosta.

Lääkärin määräyksessä pitää olla hoidon aihe, tehtävät toimenpiteet ja hoitokertojen tiheys. Korvausta maksetaan vain sairaanhoitajan itsenäisestä työstä.

Korvaus sairaanhoitajan antamasta hoidosta

Lääkäri voi määrätä saman päivän aikana useampia eri tutkimuksia ja hoitoja. Kela maksaa korvauksen enintään 15:stä samaan hoitoon liittyvästä tutkimus- tai hoitokerrasta. Jos sama lääkäri määrää yhden päivän aikana 30 hoitokertaa, Kela maksaa korvauksen vain 15 hoitokerralta.

Lääkärin määräyksessä pitää olla hoidon aihe, tehtävät toimenpiteet tai tutkimukset ja hoitokertojen tiheys.

Lisäksi edellytetään, että tutkimus tai hoito on annettu vuoden kuluessa määräyksen antamisesta.  

Yli tunnin kestävää hoitoaikaa voidaan korvata vain erityisestä syystä, kuten kuolevaa potilasta hoidettaessa. Tällöin korvaus suoritetaan hoitoon käytetyn ajan mukaan. Jos saman päivän aikana on useita käyntejä, niihin käytetyt ajat yhdistetään yhdeksi ajaksi. Enimmäismäärä on kaksi tuntia hoitopäivää kohden.

Jos hoidon antaja katsoo, että hoito voidaan antaa etä- eli videoyhteyden välityksellä, voidaan hoito korvata etäyhteyteen käytetyn ajan perusteella.

Jos hoito pitää antaa asiakkaan luona, lääkärin pitää perustella se erikseen lääkärinmääräyksessä. Sairaanhoitotoimenpiteiden taksaa voidaan korottaa 50 %, jos hoito on annettu asiakkaan luona.

Korvaus sairaanhoitajan tekemästä tutkimuksesta

Kela voi korvata sairaanhoitajan tekemän tutkimuksen, jos se on tehty hoidon tarpeen tai seurannan arvioimiseksi. Määräyslomakkeella pitää olla eriteltynä tehty tutkimus.

Kela korvaa sairaanhoitajan tekemää tutkimusta enintään tunnin ajalta päivässä.

Jos hoidon antaja katsoo, että tutkimus soveltuu tehtäväksi etä- eli videoyhteyden välityksellä, voidaan tutkimus korvata etäyhteyteen käytetyn ajan perusteella.

Korvaus sairaanhoitajan antamasta siedätyshoidosta

Kela voi myöntää palveluntuottajalle suorakorvauksen siedätyshoidosta.

Sairaanhoitajan antamaa siedätyshoitoa korvataan hoitotoimenpiteisiin käytetyn ajan mukaan. Siedätyshoito korvataan seuraavilla koodeilla:

  • 901C sairaanhoitajan antama hoito, enintään 40 min, kun potilaalle annetaan 1 pistos
  • 901D sairaanhoitajan antama hoito, enintään 60 min, kun potilaalle annetaan 2 tai useampia pistoksia.

Pistosten lisäksi Kela voi korvata hoitoon lääkärin tekemät muut tarpeelliset tutkimukset. Tällaisia ovat esimerkiksi uloshengityksen huippuvirtaustutkimukset.

Tarkista korvauksen määrä ja toimenpidekoodi taksaluettelosta

Sairaanhoitokorvausten taksaluettelossa on korvaustaksat ja toimenpidekoodit.

Korvaustaksa tarkoittaa Kelan maksaman sairaanhoitokorvauksen määrää. Korvaus on enintään korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin taksaluettelossa ilmoitettu korvaustaksa, Kela maksaa perityn palkkion määrän.

Tutustu taksaluetteloihin.