Sairaanhoitokorvaus valohoidosta

Tällä sivulla on tietoa terveydenhuollon ammattilaiselle valohoidon korvaamisesta.

Kela voi myöntää palveluntuottajalle suorakorvauksen valohoidosta. Lue lisää suorakorvausmenettelystä.

Korvaamisen edellytys on, että asiakkaalla on lääkärin määräys valohoitoon. Määräys voi olla joko julkisesta tai yksityisestä terveydenhuollosta. Lääkärin pitää kirjoittaa määräykseen, mitä hän on määrännyt ja kuinka monelle kerralle.

Määräys on voimassa vuoden. Kela voi korvata enintään 15 hoitokertaa saman määräyksen perusteella.  

Kela korvaa sairaanhoitajan tai fysioterapeutin antamaa valohoitoa.

Tarkista korvauksen määrä ja toimenpidekoodi taksaluettelosta

Sairaanhoitokorvausten taksaluettelossa on korvaustaksat ja toimenpidekoodit.

Korvaustaksa tarkoittaa Kelan maksaman sairaanhoitokorvauksen määrää. Korvaus on enintään korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin taksaluettelossa ilmoitettu korvaustaksa, Kela maksaa perityn palkkion määrän.

Tutustu taksaluetteloihin.