Koulutukset työterveyshuollon palveluntuottajille

Tällä sivulla on koulutusmateriaaleja työterveyshuollon palveluntuottajille.

Infotilaisuus työterveyshuollon korvausuudistuksesta 21.3.2019

Tilaisuudessa kerrottiin työterveyshuollon uudelleen kohdentamisesta ja korvausjärjestelmän muutoksesta sekä korvaushakemusten muutoksista ja niiden vaikutuksesta työterveyshuollon tietojärjestelmiin. Kela järjesti infotilaisuuden yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen kanssa.

Linkit tilaisuuden esitysmateriaaleihin ovat alla.

Tervetuloa, Reija Jääskeläinen, Kela

Lisää rahaa? Kristiina Mukala, STM

Lakimuutokset, Anu Kangasjärvi, STM ja Samuli Niskanen, Kela

Työterveyshuollon lomakkeet – ilmeen ja sisällön selkeytys, Sirkku Tikkanen, Kela

Uudistuksen vaikutukset tietojärjestelmiin, Pia Uusivuori ja Helena Säyriö, Kela

Lisätään vain vaikuttavaa ehkäisevää toimintaa! Jorma Mäkitalo, Työterveyslaitos

Infotilaisuuden yhteenveto ja päätössanat, Kristiina Mukala, STM ja Reija Jääskeläinen, Kela

Infotilaisuus työterveyshuollon korvausuudistuksesta -webinaari 6.6.2019

Video infotilaisuudesta 6.6.2019, pituus 1 tunti, ei tekstitetty (YouTube)

Lisätiedot

Lisätietoa infotilaisuuksista saa tarvittaessa osoitteesta tth@kela.fi.