Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta järjestetään alle 65-vuotiaille henkilöille, joiden on sairauden tai vamman vuoksi huomattavan vaikea suoriutua arjen toiminnoista ja osallistua niihin (katso  ICF-luokitus). Edellytyksenä on, että kuntoutus mahdollistaa potilaan toiminnoissa suoriutumista sekä osallistumista oman elämän ja yhteiskunnan tapahtumiin.  Perusteltu tarve voi pohjautua vaikuttavuustietoon, hoitosuosituksiin, kuntoutussuosituksiin ja niitä täydentävään kokemusperäiseen tietoon. Kuntoutustarpeen tulee kestää vähintään vuoden, mutta kuntoutustoimenpiteitä voi myös jaksottaa tarpeen mukaisesti vuotta lyhemmälle ajalle tai toteuttaa harvakseltaan.

Kuntoutuksen tavoitteet eivät voi olla ainoastaan hoidollisia, kuten liikelaajuuksien parantaminen tai spastisuuden lievittäminen täysin avustetusti hoidettavalla potilaalla. Potilaalla tulee olla aktiivista suoriutumista ja osallistumista mahdollistavan kuntoutuksen tarve. Kuntoutuksella tuetaan potilaan aktiivista omaa toimintaa sekä ohjataan läheisiä ja muita potilaan kanssa toimivia henkilöitä kuntoutumista tukevien toimintatapojen ja ympäristöjen käyttöön. Edellytyksenä on myös, että kuntoutus ei liity välittömään sairaanhoitoon eikä potilas ole laitoshoidossa. Kuntoutusta järjestetään terapioina, kursseina sekä moniammatillisina yksilöllisinä jaksoina.

Lue lisää