Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta järjestetään alle 65-vuotiaille henkilöille, joiden on sairauden tai vamman vuoksi huomattavan vaikea suoriutua arjen toiminnoista ja osallistua niihin (katso  ICF-luokitus). Edellytyksenä on, että kuntoutus mahdollistaa asiakkaan toiminnoissa suoriutumista sekä osallistumista oman elämän ja yhteiskunnan tapahtumiin.  Perusteltu tarve voi pohjautua vaikuttavuustietoon, hoitosuosituksiin, kuntoutussuosituksiin ja niitä täydentävään kokemusperäiseen tietoon. Kuntoutustarpeen tulee kestää vähintään vuoden, mutta kuntoutustoimenpiteitä voi myös jaksottaa tarpeen mukaisesti vuotta lyhemmälle ajalle tai toteuttaa harvakseltaan. Asiakkaan kuntoutussuunnitelman tulee olla julkisesta terveydenhuollosta.

Kuntoutuksen tavoitteet eivät voi olla ainoastaan hoidollisia, kuten liikelaajuuksien parantaminen tai spastisuuden lievittäminen täysin avustetusti hoidettavalla asiakkaalla. Asiakkaalla tulee olla aktiivista suoriutumista ja osallistumista mahdollistavan kuntoutuksen tarve. Kuntoutuksella tuetaan asiakkaan aktiivista omaa toimintaa sekä ohjataan läheisiä ja muita asiakkaan kanssa toimivia henkilöitä kuntoutumista tukevien toimintatapojen ja ympäristöjen käyttöön. Edellytyksenä on myös, että kuntoutus ei liity välittömään sairaanhoitoon eikä asiakas ole laitoshoidossa. Kuntoutusta järjestetään terapioina, kursseina sekä moniammatillisina yksilöllisinä jaksoina.

Lue lisää