Ilmoita muutoksista

Palveluntuottajan pitää ilmoittaa mahdollisimman pian Kelaan kaikista muutoksista, joilla voi olla vaikutusta sopimuksen toteuttamiseen tai palvelun laatuun. Ilmoita muutoksista sähköpostitse. Osoite on vatu.palveluntuottajat@kela.fi.

Muutokset palvelun tuottamisessa

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa Kelaan, jos seuraavat asiat muuttuvat:

 • yhtiömuoto ja omistussuhteet
 • Y-tunnus
 • laskuttaja
 • laskutuksen tai sopimuksen yhteyshenkilö.

Muutokset henkilöstössä

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa Kelaan myös henkilöstössä tapahtuvista muutoksista.

Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi:

 • sijaisen tai uuden tulkin palkkaaminen
 • tulkki lopettaa työskentelynsä
 • vaativaan tulkkaukseen edellytettävä 4 vuoden työkokemus täyttyy
 • tulkki suorittaa vaativan tason mukaiseen kielitaitoon oikeuttavan kielitutkinnon.

Näin ilmoitat henkilöstömuutoksista

Ilmoita muutokset sähköpostitse. Osoite on vatu.palveluntuottajat@kela.fi. Lomakkeet ja tutkintotodistukset lähetetään sähköpostin liitetiedostoina.

 1. Jos palveluntuottaja palkkaa sijaisen tai uuden tulkin, Kelaan pitää toimittaa
 2. Jos tulkki lopettaa työskentelynsä palveluntuottajalla, palveluntuottajan pitää ilmoittaa Kelaan, milloin tulkki lopettaa työskentelyn.
 3. Jos vaativaan tulkkaukseen edellytettävä 4 vuoden työkokemus täyttyy sopimuskauden aikana, palveluntuottajan pitää toimittaa Kelaan liite 3, Selvitys tulkin osaamisesta ja työkokemuksesta. Lomakkeeseen pitää merkitä tulkin työkokemus ja se, mitä vaativaa tulkkausta hän tekee.
 4. Jos tulkin työkokemus on jo kerrottu tarjousvaiheessa ja vaativaan tulkkaukseen edellytettävä työkokemus täyttyy myöhemmin, palveluntuottajan ei tarvitse toimittaa samaa lomaketta uudestaan Kelaan. Riittää, että palveluntuottaja ilmoittaa asiasta sähköpostitse.
 5. Jos tulkki suorittaa vaativan tason mukaiseen kielitaitoon oikeuttavan tutkinnon, palveluntuottajan pitää toimittaa Kelaan