Lomakkeet palveluntuottajille

Tälle sivulle on koottu palveluntuottajien tarvitsemat lomakkeet. Käytä uusinta Adobe Readeriä. Voit ladata sen maksutta Adoben sivuilta.

Uuden sopimuskauden lomakkeet (palvelun tuottaminen 1.4.2021 alkaen)

Käytä näitä lomakkeita, jos ilmoitat tulkkien tietoja liittyen 20.1.2021 alkavaan sopimuskauteen.

Kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkit:

Puhevammaisten tulkit:

Huom! Kaikki lomakkeet tulee toimittaa Kelaan suojattua sähköpostia käyttäen. Katso ohjeet suojatun sähköpostin lähettämiseen.

Käynnissä olevan sopimuskauden lomakkeet

Tulkintietolomakkeet

Käytä näitä lomakkeita, jos ilmoitat tulkin tietoja liittyen käynnissä olevaan sopimuskauteen (31.3.2021 saakka).

Kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkit: 

Puhevammaisten tulkit:

Selvitys tulkin osaamisesta ja työkokemuksesta

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa Kelaan tiedot uudesta tulkista lomakkeella

Samaa lomaketta käytetään myös silloin, kun ilmoitetaan 4 vuoden työkokemuksen täyttymisestä.

Perehdytyslomake

Asiakas ja perehdytyksestä vastaava tulkki täyttävät yhdessä perehdytyslomakkeen:

Laskulomake

Palveluntuottajat voivat käyttää Kelan lomakkeita laskuttaessaan Kelaa tuottamistaan tulkkauspalveluista.

Matkasuunnitelma, kulujen hyväksyntä

Palveluntuottajan tulee etukäteen hyväksyttää tulkkaustilauksiin liittyvät poikkeukselliset matkakustannukset ja muut kustannukset. Lomakkeen tietoja käytetään tarvittaessa, kun arvioidaan tulkin majoitustarve. Katso tarkemmat ohjeet Palvelukuvauksesta.