Lomakkeet palveluntuottajille

Tälle sivulle on koottu palveluntuottajien tarvitsemat lomakkeet. Kaikki lomakkeet löytyvät myös osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet.

Käytä uusinta Adobe Readeriä. Voit ladata sen maksutta Adoben sivuilta.

Tulkintietolomakkeet

Hankintakaudelle 2018–2019 valitut palveluntuottajat toimittavat tiedot tulkeista sähköpostitse. Jokaisesta tulkista on täytettävä erillinen Tulkintietolomake. Lomake pitää toimittaa Kelaan yhtenä pdf-tiedostona.

Kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkit: 

Puhevammaisten tulkit:

Selvitys tulkin osaamisesta ja työkokemuksesta

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa Kelaan tiedot uudesta tulkista lomakkeella

Samaa lomaketta käytetään myös silloin, kun ilmoitetaan 4 vuoden työkokemuksen täyttymisestä.

Perehdytyslomake

Asiakas ja perehdytyksestä vastaava tulkki täyttävät yhdessä perehdytyslomakkeen:

Laskulomake

Palveluntuottajat voivat käyttää Kelan lomakkeita laskuttaessaan Kelaa tuottamistaan tulkkauspalveluista.

Matkasuunnitelma, kulujen hyväksyntä

Palveluntuottajan tulee etukäteen hyväksyttää tulkkaustilauksiin liittyvät poikkeukselliset matkakustannukset ja muut kustannukset. Lomakkeen tietoja käytetään tarvittaessa, kun arvioidaan tulkin majoitustarve. Katso tarkemmat ohjeet Palvelukuvauksesta.