Etätulkkauksen tuottaminen | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Etätulkkaus

Etätulkkauksella tarkoitetaan tulkkausta, jossa asiakas ja tulkki ovat fyysisesti eri paikoissa ja tulkkaus tapahtuu etäyhteyden avulla. Asiakas voi valita, käyttääkö hän lähi- vai etätulkkausta.

Palveluntuottaja voi tulkata etäyhteyden avulla vain silloin, jos Kela on hyväksynyt sen. Palveluntuottaja voi tarjota etätulkkausta kaikkiin tai vain osaan tarjoamistaan tulkkaustuotteista. Palveluntuottajan on kuitenkin tarjottava aina myös lähitulkkausta: mitään tulkkaustuotetta ei voi tuottaa vain etätulkkauksena.

Vaatimukset etätulkkauksen tuottamiselle

Etätulkkausta tuottavia tulkkeja koskevat kaikki palvelukuvauksessa (pdf) mainitut vaatimukset samalla tavalla kuin lähitulkkausta tuottavia tulkkeja.

Etätulkkauksen tuottamisessa on noudatettava palvelukuvauksen ja lomakkeen Etätulkkauksen tietoturva- ja tietosuojavaatimukset (Excel-tiedosto) vaatimuksia sekä muita Kelan palveluntuottajille antamia tietoturva- ja tietosuojaohjeita.

Palveluntuottaja voi tarjota etätulkkausta, jos mm. seuraavat vaatimukset täyttyvät:

  • Palveluntuottaja ja palveluntuottajan etätulkkauksessa käyttämä ohjelmisto täyttävät annetut vaatimukset, ja Kela on hyväksynyt ohjelmiston. 
  • Tulkilla on käytössään asianmukaiset laitteet ja tietoliikenneyhteydet.
  • Palveluntuottaja noudattaa muita Kelan tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä ohjeita.

Palveluntuottajalla pitää olla riittävästi etätulkkauksen tuottamiseen soveltuvia tiloja. Tilojen pitää täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Vaitiolovelvollisuus toteutuu.
  • Tulkkausympäristö on häiriötön ja hyvin valaistu, tulkin tausta on rauhallinen.

Vaitiolovelvollisuus ja häiriötön tulkkaustilanne pitää taata myös silloin, kun tiloissa tehdään useampaa samanaikaista etätulkkaustilausta.

Etätulkkauksen aloittaminen kesken sopimuskauden

Palveluntuottaja voi ilmoittaa Kelaan kiinnostuksestaan tuottaa etätulkkausta myös kesken sopimuskauden. Etätulkkausta voi alkaa tuottaa yhdessä tai useammassa tulkkaustuotteessa. Kela tarvitsee ilmoituksen myös uuden ohjelmiston käyttöönotosta.

Palveluntuottajan pitää täyttää lomake Etätulkkauksen tietoturva- ja tietosuojavaatimukset (Excel-tiedosto).

Lue lisää muutosten ilmoittamisesta.

Kela arvioi, täyttävätkö palveluntuottaja ja ohjelmisto vaatimukset. Palveluntuottaja ei voi aloittaa etätulkkauksen tuottamista tai ottaa käyttöön uutta ohjelmistoa ennen Kelan hyväksyntää.

Palveluntuottajan pitää ilmoittaa Kelaan myös muista etätulkkausta koskevista muutoksista. Palveluntuottaja ei voi ottaa muutosta käyttöön ennen Kelan hyväksyntää.

Kela voi pyytää palveluntuottajalta sopimuskauden aikana selvitystä etätulkkauksessa käytetystä ohjelmistosta. Kela pyytää selvitystä, jos ilmenee, että ohjelmistossa käsitellään henkilötietoja etätulkkauksen tuottamisessa tai ettei ohjelmisto vastaakaan etätulkkauksen tietosuojavaatimuksia.

Jos Kela ei pysty selvityksen perusteella varmistamaan, ettei ohjelmistossa käsitellä henkilötietoja ja että vaatimukset täyttyvät, palveluntuottajan pitää lopettaa etätulkkauksen tuottaminen kyseisellä ohjelmistolla.

Lue lisää