Näin tulkkauspalvelun tuottaja ilmoittaa muutoksista | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Muutoksista ilmoittaminen

Vammaisten tulkkauspalvelun tuottajan pitää ilmoittaa kaikista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa tulkkauspalvelun tuottamiseen tai palvelun laatuun.

Näin ilmoitat muutoksista palvelun tuottamisessa

Katso ohjeet palvelujen tuottamista koskevien muutosten ilmoittamiseen.

Jos esimerkiksi palveluntuottajan yhtiömuoto tai Y-tunnus muuttuu, ilmoita muutoksista suojatulla sähköpostilla osoitteeseen vatu.palveluntuottajat@kela.fi.

Katso ohje suojatun sähköpostin lähettämiseen.

Ilmoita muutoksista suojatulla sähköpostilla osoitteeseen vatu.palveluntuottajat@kela.fi. Ilmoita sähköpostissa uuden yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Katso ohje suojatun sähköpostin lähettämiseen.

Palveluntuottaja voi ilmoittaa sopimuskauden aikana, että se alkaa tuottaa etätulkkausta tai ottaa käyttöön uuden ohjelmiston.

Palveluntuottajan pitää tällöin lähettää ohjelmiston arviointia varten seuraavat dokumentit

  • lomake Etätulkkauksen tietoturva ja tietosuojavaatimukset (Excel-tiedosto)
  • ohjelmiston tekninen kuvaus ja käyttöä koskeva kuvaus
  • palveluntuottajan itse laatima arvio siitä, miten ohjelmisto soveltuu etätulkkauksen tuottamiseen (käyttö ja tietoturva)
  • kuvaus etätulkkauksessa tarvittavien ja käsiteltävien tietojen suojaamisesta.

Dokumentit pitää lähettää suojatulla sähköpostilla osoitteeseen vatu.palveluntuottajat@kela.fi. Katso ohje suojatun sähköpostin lähettämiseen.

Palveluntuottajan pitää ilmoittaa myös, jos sen Kelalle antamat tiedot etätulkkauspalvelusta muuttuvat (esim. ohjelmistoon tehtävän muutoksen myötä). Kela hyväksyy muutokset, jotka eivät vaikuta lomakkeen Etätulkkauksen tietoturva- ja tietosuojavaatimukset (Excel-tiedosto) mukaisten vaatimusten noudattamiseen. Palveluntuottaja ei voi ottaa muutosta käyttöön ennen Kelan hyväksyntää.

Palveluntuottaja tai tulkki voi lopettaa etätulkkauksen tuottamisen kesken sopimuskauden.

Ilmoita Kelaan viipymättä, jos palveluntuottaja tai tulkki ei enää tuota etätulkkausta tai käytä jotain etätulkkaukseen käyttämistään ohjelmistoista. Päivitä tämä tieto myös verkkosivuille. Ilmoita muutoksista suojatulla sähköpostilla vatu.palveluntuottajat@kela.fi.

Katso ohje suojatun sähköpostin lähettämiseen.

Näin ilmoitat henkilöstön muutoksista

Katso ohjeet henkilöstöön liittyvien muutosten ilmoittamiseen.

Jos palveluntuottaja palkkaa tulkkauspalveluun uuden tulkin, toimita tulkista lomake Selvitys tulkin osaamisesta ja työkokemuksesta (pdf).

Toimita lisäksi

Jos palveluntuottaja palkkaa sijaisen toiselle tulkille, ilmoita, kenen paikkaa ollaan täyttämässä ja kuinka pitkäksi ajaksi.

Ilmoita muutoksista ja toimita lomakkeet suojatulla sähköpostilla osoitteeseen vatu.palveluntuottajat@kela.fi.

Katso ohje suojatun sähköpostin lähettämiseen.

Ilmoita tulkin poissaolon kesto ja syy suojatulla sähköpostilla osoitteeseen vatu.palveluntuottajat@kela.fi.

Katso ohje suojatun sähköpostin lähettämiseen.

Jos tulkki lopettaa työskentelynsä palveluntuottajalla, ilmoita Kelaan lopettamisen ajankohta. Ilmoita ajankohta suojatulla sähköpostilla osoitteeseen vatu.palveluntuottajat@kela.fi.

Katso ohje suojatun sähköpostin lähettämiseen.

Palveluntuottaja voi ilmoittaa sopimuskauden aikana Kelaan, että joku sen tulkeista alkaa tuottaa etätulkkausta.

Toimita tällöin tulkista seuraavat lomakkeet:

Toimita lomakkeet suojatulla sähköpostilla osoitteeseen vatu.palveluntuottajat@kela.fi.

Katso ohje suojatun sähköpostin lähettämiseen.

Jos vaativaan tulkkaukseen edellytettävä 4 vuoden työkokemus täyttyy sopimuskauden aikana, toimita Kelaan lomake Selvitys tulkin osaamisesta ja työkokemuksesta (pdf).

Merkitse lomakkeeseen tulkin työkokemus ja se, mitä vaativaa tulkkausta tulkki tekee. Toimita lomake suojatulla sähköpostilla vatu.palveluntuottajat@kela.fi. Katso ohje suojatun sähköpostin lähettämiseen.

Jos tulkin työkokemus on ilmoitettu jo tarjousvaiheessa ja vaativaan tulkkaukseen edellytettävä työkokemus täyttyy myöhemmin hankintakauden aikana, palveluntuottajan ei tarvitse toimittaa samaa lomaketta uudestaan Kelaan. Riittää, että palveluntuottaja ilmoittaa työkokemuksen täyttymisestä suojatulla sähköpostilla osoitteeseen vatu.palveluntuottajat@kela.fi. Katso ohje suojatun sähköpostin lähettämiseen.

Mitä mieltä olet sivusta?