Toimeentulotuen perusosa

Asumiskuluja voidaan maksaa vuokranantajalle perustoimeentulotuesta, jos vuokralainen on antanut tähän valtuutuksen. Vuokralainen voi antaa valtuutuksen toimeentulotukihakemuksessa tai erikseen.

Kela myöntää toimeentulotuen perusosaa asiakkaalle aluksi yleensä 1–2 kuukaudeksi. Sen jälkeen asiakas voi tarvittaessa hakea tukeen jatkoa.