Kuntoutusraha

Näillä sivuilla on lääkäreille ja terveydenhuoltohenkilökunnalle suunnattua tietoa kuntoutusrahasta.

Kuntoutusrahan tavoitteena on turvata toimeentulo kuntoutuksen aikana. Kela voi myöntää kuntoutusrahan, jos asiakkaalla on kuntoutuspäätös:

  • Kelasta
  • työterveyshuollosta
  • kunnalta tai kuntayhtymältä.

Kuntoutusrahaa voidaan maksaa myös oppisopimuskoulutuksen ja veikkausvoittovaroin tuetun (ennen vuotta 2017 RAY:n) sopeutumisvalmennuskurssin ajalta. Lisäksi alle 20-vuotiaalle voidaan maksaa nuoren kuntoutusrahaa tehostetun kuntoutuksen ajalta.

Kuntoutusrahan yleiset myöntöedellytykset

Jotta kuntoutusraha voidaan myöntää, sen yleisten myöntöedellytysten on täytyttävä asiakaskohtaisesti:

  • asiakas on 16–67-vuotias
  • kuntoutuksen tavoitteena on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääsy
  • asiakas on estynyt työstä kuntoutuksen vuoksi
    • osakuntoutusrahaa voidaan maksaa silloin, jos asiakkaan tavanomaista työaikaa on kuntoutuspäivänä lyhennetty vähintään 40 %
  • asiakkaalle on tehty hyväksyttävä kuntoutuspäätös.

Lue lisää