Luovutuspäiväraha

Luovutuspäivärahan tavoitteena on korvata elimen, kudoksen tai solujen luovuttajalle aiheutuvaa ansionmenetystä ja varmistaa, ettei luovutus esty taloudellisista syistä.

Elintärkeän elimen (esim. munuainen), kudoksen tai solujen luovuttajalla on oikeus päivärahaan ansionmenetyksestä, joka aiheutuu elimen, kudoksen tai solujen irrottamisesta tai siihen liittyvistä välttämättömistä tutkimuksista. Verenluovutuksessa käynti tai sukusolujen luovutus ei oikeuta luovutuspäivärahaan. Päivärahaa voidaan maksaa toimenpiteen sekä siihen liittyvien välttämättömien tutkimusten aiheuttaman työkyvyttömyyden ajalta.

Merkitse lomakkeelle lääkärintodistus A (SV 6)

  • minkä elimen tai kudoksen luovutuksesta on kyse
  • tutkimuspäivä, jos kyseessä on elimen tai kudoksen luovuttajan tutkimus
  • elimen tai kudoksen irrotuspäivä, jos kyseessä on luovutustilanne
  • tutkimuksen tai luovutuksen aiheuttama työkyvyttömyysaika.