Yhteistyömalli

Kun asiakas asioi Kelassa hänen palvelutarpeensa selvitetään ja palvelutarpeeseen vastataan asiakkaan tilanteen edellyttämällä tavalla. Myös toimeentulotuen ja muun sosiaalihuollon tarve selviää, kun asiakkaan elämäntilannetta käydään läpi. Potentiaalisten toimeentulotukiasiakkaiden osalta käydään läpi muun muassa asiakkaan ja perheen tulot ja varallisuus, mahdollisuus muihin etuuksiin sekä perusosan ja muiden perusmenojen kannalta tarpeelliset menot. Asiakkaan tilanne läpikäymällä selvitetään, onko asiakkaalla mahdollisuus perustoimeentulotukeen. Velvollisuutemme on myös ohjata asiakasta ja perhettä kunnan sosiaalihuollon palvelujen pariin, kun huomaamme tarpeen olevan ilmeinen.

Kela on laatinut yhteistyössä kuntien ja Kuntaliiton kanssa asiakasohjauksen yhteistyömallin Kelan ja kuntien väliselle yhteydenpidolle. Malli on tarkoitettu työvälineeksi Kelan ja kuntien asiakastyötä tekeville työntekijöille sekä uusien työntekijöiden perehdytykseen.

Yhteisen asiakasprosessin kuvaus

  • Asiakas asioi Kelan tai kunnan palvelussa

Visio

  • erinomainen asiakaskokemus yhteisellä asiakkuustyöllä

Yhteistyölupaus

  • Teemme yhteistä työtä asiakkaan parhaaksi

Kelan ja kuntien kumppanuusyhteistyön periaatteet ja tavoitteet

  • Varmistamme, että yhteistyö käynnistyy muutostilanteessa sujuvasti.
  • Toimimme aktiivisesti ja vaihdamme tietoja asiakkaan asioiden hoitamisessa.
  • Yhteistyömme on oikea-aikaista ja vaivatonta.
  • Teemme yhdessä töitä, jotta toimeentulotuen asiakkuudesta ei muodostu pitkäkestoista.
  • Turvaamme asiakkaan saumattoman palveluketjun toimijoiden vaihtuessakin.
  • Arvioimme ja kehitämme yhteisen asiakkaan palveluita valtakunnallisesti ja paikallisesti.

Uudistettu toimeentulotukilaki velvoittaa Kelaa ja kuntia entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Yhteistyöllä Kela ja kunnat varmistavat, että asiakas saa jatkossakin erinomaisen palvelun ja että etuudet ratkaistaan viiveettä. Yhteisen asiakkaan palveluketju ei saa katketa missään vaiheessa, ja sen tulee toimia sujuvasti. Asiakas ei myöskään saa jäädä toimijoiden vaihtuessa palvelujen ulkopuolelle.

Asiakasohjauksen ja muun yhteistyön toimivuutta arvioivat ja kehittävät sekä asiakkaat että ammattilaiset. Mukana tässä arviointi- ja kehittämistyössä ovat muun muassa toimeentulotukiasiain neuvottelukunta ja asiakasraadit. Yhteistyön toimivuutta arvioidaan ja kehitetään myös Kelan asiakaspalveluyksiköiden ja vakuutuspiirien sekä kuntien välisessä paikallisessa yhteistyössä.