Yhteys kotiin -kuntoutuksen tulokset arkeen videoyhteyden avulla

Toteuttaja

Mannerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuorten kuntoutussäätiö

Tavoite

Kehittämisprojekti Yhteys kotiin - kuntoutuksen tulokset arkeen videoyhteyden avulla tuottaa uutta tietoa etäkuntoutuksen ja laitoskuntoutuksen yhdistämisestä. Laitosmuotoisessa perhekuntoutuksessa lapsella ja hänen perheellään on mahdollisuus pysähtyä arjen kiireen keskeltä pohtimaan ja harjoittelemaan uusia tapoja ajatella ja toimia. Jaksotetusti kuntoutuslaitoksessa toteutettavan kuntoutuksen haasteena voi olla kuntoutuksen vaikutusten siirtyminen osaksi kuntoutujan arkielämää.  Kehittämisprojekti pyrkii saamaan vastauksia siihen, miten laitosmuotoisen kuntoutuksen tavoitteiden ja tulosten siirrettävyyttä lapsen ja perheen arkiympäristöön voidaan lisätä ja samalla jäntevöittää kuntoutusprosessin kaarta.

Projektissa kehitetään malli, jossa kuntoutustyöryhmän jäsen (omaohjaaja) on perheeseen yhteydessä reaaliaikaisen videoyhteyden välityksellä kuntoutusjaksoja edeltävästi, niiden välillä ja jaksojen jälkeen. Mallia käytetään systemaattisena osana palvelukuvauksen mukaisesti toteutettuja laitosmuotoisia vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen prosesseja yhteensä 25 kuntoutusprosessissa ajalla tammikuu 2017 – tammikuu 2018. Näistä prosesseista kerätään systemaattisesti tutkimuksellista aineistoa intervention vaikutusten tarkastelemiseksi sekä määrällisesti että laadullisesti. Tutkimusryhmän lisäksi kerätään suuruudeltaan samankokoinen kontrolliaineisto keskinäisen vertailtavuuden mahdollistamiseksi. Kontrolliryhmän kuntoutus etenee Kelan palvelukuvauksen mukaisesti ilman videointerventiota.

Mitä hankkeesta saadaan?

Tukea kuntoutuksen arkeen viennin kehittämiseksi reaaliaikaisen etäkuntoutuksen keinoin

Kohderyhmä

Alle 18 -vuotiaat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat

Kesto

1.9.2016 - 31.8.2018

Yhteystiedot

Nina Mellenius, kehittämispäällikkö, nina.mellenius(at)mll.fi