Moniammatillinen yksilökuntoutus

Kuntoutusta järjestetään moniammatillisina yksilöllisinä jaksoina kuntoutuslaitoksessa (avo- tai laitosmuotoisena), jos terapiat ja kurssimuotoinen kuntoutus eivät ole riittäviä ja tarvitaan tiivistä, yksilöllistä, moniammatillista kuntoutuksen toteutusta. Aikuisen kuntoutujan omainen voi osallistua yksilökuntoutukseen osaksi aikaa, lapsen ja nuoren perhe koko kuntoutuksen ajan.

Moniammatillinen yksilökuntoutus jakautuu sairausryhmäkohtaisiin palveluihin:

  • aikuisen aistivammojen yksilökuntoutus, jos ajankohtainen kuntoutustarve liittyy näkö- tai kuulonäkövammaisuuteen
  • lapsen ja nuoren aistivammojen yksilökuntoutus, jos ajankohtainen kuntoutustarve liittyy kuulo-, näkö- tai kuulonäkövammaisuuteen
  • aikuisen neurologinen yksilökuntoutus, jos ajankohtainen kuntoutustarve liittyy neurologiseen sairauteen, tai selkäydinvammaan tai muun sairauden tai vamman aiheuttamiin neurologisiin oireisiin
  • aikuisen sekä lapsen ja nuoren tules- ja reumasairauksien yksilökuntoutus, jos ajankohtainen kuntoutustarve liittyy tuki- ja liikuntaelinsairauteen tai reumasairauteen
  • aikuisen yleissairauksien yksilökuntoutus, jos kuntoutustarve liittyy muihin kuin edellä mainittuihin sairauksiin tai vammoihin
  • lapsen ja nuoren yleis- ja neurologinen yksilökuntoutus, jos kuntoutustarve liittyy neurologiseen, neuropsykiatriseen tai muuhun kehitykselliseen sairauteen tai muihin kuin edellä mainittuihin sairauksiin tai vammoihin.

Kurssit

Kurssit toteutetaan ryhmämuotoisesti yksilölliset tavoitteet huomioiden. Sopeutumisvalmennuskurssin tavoitteena on tukea kuntoutujan toimintakykyä sairastumisen tai vammautumisen muuttamassa elämäntilanteessa silloin, kun terveydenhuollosta saadun tiedon, neuvonnan ja sopeutumisvalmennuksen lisäksi tarvitaan laaja-alaista tukea.

Sopeutumisvalmennuskurssi voi sopia myös myöhemmässä sairauden vaiheessa, jos esim. elämäntilanteen muutokset aiheuttavat  tällaisen kurssin tarvetta. Kuntoutuskurssin tavoitteena on kuntoutujan fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toiminta-, opiskelu- ja työkyvyn tavoitteellinen kohentaminen, omahoidon vahvistuminen sekä aktiivisuuden, suoriutumisen ja osallisuuden lisääminen arjessa. Tarkempaa tietoa eri sairausryhmille järjestettävistä kuntoutuskursseista on kuntoutuskurssihaussa.