Ilmoitusvelvollisuus ja liikaa maksettu tuki

Ilmoitusvelvollisuus

Kun hoidon tuottaja on saanut ilmoituksen siitä, että hänelle maksetaan yksityisen hoidon tukea, häntä sitoo ilmoitusvelvollisuus. Päivähoidon tuottajan on ilmoitettava Kelalle aina, kun tulee muutoksia

  • kunnan päivähoidon tuottajalle antamaan hyväksyntään
  • päivähoidon tuottajan toimintaan
  • lapsen päivähoitoon (esim. hoitosuhteen kestoon) tai
  • hoitomaksun määrään.

Muutokset voi ilmoittaa päivähoidon tuottajan asiointipalvelussa, WH2 -lomakkeella, soittamalla tai lähettämällä postitse kirjallinen ilmoitus. Kirjallinen ilmoitus lähetetään siihen vakuutuspiiriin, jonka alueella tuen saajan kotikunta on.

Kesäajan hoitotietojen ilmoittaminen

Yksityisen hoidon tukea saavien perheiden tulee ilmoittaa Kelaan, jos lapsen hoitojärjestelyt muuttuvat kesällä. Tavallisia muutoksia hoitojärjestelyissä kesällä ja alkusyksystä ovat

  • muutokset lapsen hoitoajassa
  • muutokset hoitomaksun määrässä
  • hoitopaikan tai hoitajan vaihtuminen
  • kunnallisen päivähoidon aloittaminen
  • lapsi on esikouluikäinen.

Jos kesäajan hoitomaksut ovat muuttuneet, perheen tulee ilmoittaa aina todellinen muuttunut hoitomaksun määrä eikä vain perheen maksettavaksi jäävä omavastuuosuuden määrä.

On tärkeää, että Kela saa tiedon tuen määrään ja myöntämiseen vaikuttavista muutoksista ajoissa, jotta vältytään liikamaksulta ja takaisinperinnältä.

Yksityisen hoidon tukea maksettu liikaa

Jos yksityisen hoidon tukea on maksettu liikaa, tuki peritään aina takaisin tuen hakijalta, eli vanhemmalta tai muulta huoltajalta bruttomääräisenä. Tämä johtuu siitä, että Kela ei voi oikaista päivähoidon tuottajan ennakonpidätystä.

Jos päivähoidon tuottaja on jo palauttanut liikaa maksetun tuen takaisin vanhemmalle tai muulle huoltajalle tai suoraan Kelalle, tämä antaa päivähoidon tuottajalle kuitin palautuksesta verotusta varten. Verottaja huomioi päivähoidon tuottajan palautuksen lopullisessa verotuksessa.