Ohjeita päivähoidon tuottajalle

 • Yksityisen hoidon tuen hakee hoidettavan lapsen perhe.
 • Yksityisen hoidon tuki maksetaan sinulle.
 • Tee kunnalle varhaiskasvatuslain mukainen ilmoitus, jotta sinulle voidaan maksaa tukea.
 • Yksityisen hoidon tuen nykyiset määrät näet Kela.fi > Lapsiperheet > Yksityisen hoidon tuki.
 • Jos hoitomaksu on suurempi kuin yksityisen hoidon tuki, perhe maksaa sinulle erotuksen.
 • Yksityisen hoidon tuki maksetaan sinulle jälkikäteen kuukauden viimeisenä päivänä.

Yksityisen hoidon tuen hakeminen

 • Perhe hakee tuen Kelalta (asiointipalvelussa tai lomakkeella WH1 – Lasten kotihoidon tuen/Lasten yksityisen hoidon tuen hakemus).
 • Sinun tulee täyttää hakemuksen liitteeksi selvitys WH2 (Selvitys päivähoidon tuottajasta lasten yksityisen hoidon tukea varten).
  • Jos sinulla on Y-tunnus ja Katso-tunniste, lähetä selvitys Kelaan asiointipalvelun kautta.
  • Jos sinulla ei ole Y-tunnusta, täytä lomake WH2 ja toimita se Kelan palvelupisteeseen.
 • Täytä selvitys huolellisesti ja vastaa jokaiseen kysymykseen.
 • Kirjaa selvitykseen hoitomaksun todellinen määrä (EI omavastuuosuuden määrä).
 • Jos sinulla on Y-tunnus, ilmoita se selvityksessä.

Yksityisen hoidon tuen verotus

 • Yksityisen hoidon tuki on veronalaista tuloa, joten selvitä ennakonpidätyksesi verottajan kanssa.
 • Jos haluat pyytää ennakonpidätyksen korjausta, voit toimittaa muutosverokortin Kelaan.
 • Muutosverokortti voi olla työkorvausta, yksityisen hoidon tukea tai palkkaa varten.
 • Jos muutosverokortti on palkkaa varten, tulee verokortin mukana olla saate, jossa asiakas kertoo, että hän on yksityisen hoidon tuottaja, ja että muutosverokortti on yksityisen hoidon tukea varten.

Ilmoitus tuen maksamisesta

 • Saat Kelalta postitse ilmoituksen tuen maksamisesta ja tuen lakkaamisesta.
 • Sinua sitoo ilmoitusvelvollisuus, joten ilmoita Kelalle viipymättä tukeen mahdollisesti vaikuttavista muutoksista.
 • Jos sinulla on Y-tunnus, hyödynnä Kelan sähköisiä asiointipalveluita.