Yrittäjän työterveyshuoltosopimus ja korvausten hakeminen

Tee yrittäjän kanssa työterveyshuoltosopimus

Oman työterveyshuollon järjestäminen on yrittäjälle vapaaehtoista. Jos yrittäjä järjestää itselleen työterveyshuollon, hänellä pitää olla työterveyshuoltosopimus.

Työnantajayrittäjällä voi olla yhteinen työterveyshuoltosopimus työntekijöidensä kanssa. Tällöin sopimuksesta pitää ilmetä, että se koskee myös yrittäjää itseään. Jos yrittäjä haluaa itselleen eritasoisen työterveyshuollon (esim. laajemman sairaanhoidon), siitä pitää sopia työterveyshuoltosopimuksessa ja yrittäjän pitää hakea omista kustannuksistaan korvausta erikseen yrittäjän hakumenettelyllä. Asian pitää myös ilmetä työterveyshuollon toimintasuunnitelmasta.

Tarkista korvausten hakutapa – yksinyrittäjä vai työnantajayrittäjä

Vuoden ensimmäisellä käynnillä työterveyshuollon on tarkistettava

  • maksaako yrittäjä YEL- tai MYEL-vakuutusta
  • toimiiko YEL- tai MYEL-yrittäjä yksin vai onko hänellä työntekijöitä.

Jos yrittäjä toimii yksin, korvausta haetaan yrittäjän hakumenettelyllä (yrittäjäkohtaiset hakemuslomakkeet).

Jos yrittäjällä on palkattuja työntekijöitä, korvausta haetaan

Hakumenettelyä ei voi vaihtaa kesken kalenterivuoden.

Jos työnantajana toimiva yrittäjä valitsee työnantajan hakumenettelyn, korvausta haetaan sekä yrittäjän että työntekijöiden työterveyshuollon kustannuksista samalla lomakkeella (Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista SV 98a TTH).

Työnantajan hakumenettelyn käyttäminen edellyttää, että yrittäjän ja työntekijöiden työterveyshuolto kirjataan samaan työterveyshuoltosopimukseen ja toimintasuunnitelmaan. Lisäksi työterveyshuoltosopimuksen sisällön pitää olla yrittäjälle ja työntekijöille samanlaajuinen. Jos yrittäjän omien palvelujen sisältö on erilainen kuin työntekijöiden, yrittäjän pitää hakea omista kustannuksistaan korvausta erikseen yrittäjän hakumenettelyllä.

MYEL-yrittäjä saa tilakäynneistä valtionosuuden vain, jos hän käyttää yrittäjän työterveyshuollon hakumenettelyä. Jos yrittäjä ei maksa YEL- tai MYEL-eläkevakuutusta, hänellä ei ole oikeutta yrittäjän työterveyshuollon korvaukseen.

Oikea hakutapa varmistaa hakemuksen sujuvan käsittelyn

Kelan pitää käsitellä työnantajahakemukset ja yrittäjähakemukset eri tavalla. Erona on esimerkiksi se, että työnantaja hakee korvausta tilikausittain yhdellä hakemuksella 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ilman työntekijäkohtaisia tietoja. Yrittäjä puolestaan hakee korvausta käynneistä ja tutkimuksista käyntikertakohtaisesti 6 kuukauden kuluessa kustannusten maksamisesta. Myös työnantajien ja yrittäjien korvausten laskenta ja enimmäismäärät poikkeavat toisistaan.

Kela ei pysty käsittelemään yksinyrittäjän työterveyshuollon tietoja, jos ne ovat täytetty työnantajan hakemuslomakkeeseen.  Jos yksin yksinyrittäjä hakee korvausta työnantajan lomakkeella, hakemuksen käsittelijän on pyydettävä lisäselvityksiä sekä yrittäjältä että palveluntuottajalta. Se viivästyttää korvauksen maksamista.

Lue lisää