Tilitysmenettely (suorakorvaus) laajenee yksityisille työterveyshuollon palveluntuottajille

Lakimuutos tuli voimaan 1. päivänä tammikuuta 2018, jonka jälkeen tilitysmenettelyyn liittyvät työterveyshuollon yksityiset palveluntuottajat hakevat korvausta yksin toimivien yrittäjien puolesta ja yrittäjä maksaa vain hänelle kuuluvan osuuden kustannuksista palveluntuottajalle.

Muutokset koskevat myös maatalousyrittäjien tilakäyntien valtionosuuden korvaamista. Vuoden 2018 alusta maatalousyrittäjän työterveyshuoltoon liittyvän tilakäynnin tai työpaikkaselvityksen kustannuksen valtion osuutena korvataan enintään 40 prosenttia yrittäjäkohtaisesta enimmäismäärästä.

Yrittäjä voi järjestää itselleen työterveyshuollon työstä johtuvien terveysvaarojen ja haittojen ehkäisemiseksi ja työ- ja toimintakykynsä ja terveytensä edistämiseksi. Yrittäjän hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto, mutta Suomen yrittäjien kyselyn mukaan vain noin 36 prosenttia yrittäjistä on järjestänyt työterveyshuollon itselleen. Lakiuudistus onkin myönteinen ja sen toivotaan kannustavan myös yksin toimivia yrittäjiä työterveyshuoltopalvelujen järjestämiseen.

Jos yrittäjä tai muu omaa työtään tekevä on ostanut työterveyshuoltopalveluita yksityiseltä palvelujen tuottajalta, ammatinharjoittajalta tai terveyskeskukselta, joka on hankkinut palvelut ostopalveluna, korvaus voidaan maksaa yrittäjän tai muun omaa työtään tekevän suostumuksella palvelujen tuottajalle tilityksen perusteella. Kunnalla tai kuntayhtymällä ja yksityisellä palveluntuottajalla tulee edelleen olla ostopalvelusopimus, mutta kunnan tai kuntayhtymän ei tarvitse enää tehdä näissä tapauksissa itse tilitystä.

Mikäli yksityinen työterveyshuollon palveluntuottaja haluaa ottaa käyttöön tilitysmenettelyn, tulee Kelan ja palveluntuottajan solmia erillinen sopimus tilitysmenettelystä. Yksityinen palveluntuottaja tekee sen jälkeen työterveyshuoltosopimukset suoraan yrittäjien kanssa. Samalla työterveyshuoltosopimuksella tai sen liitteellä yrittäjän tulee antaa kirjallinen suostumus hänelle kuuluvan korvauksen maksamisesta yksityiselle palveluntuottajalle.

Tilitysmenettelyyn liittyminen on yksityiselle palveluntuottajalle vapaaehtoista. Ne yrittäjät, joiden palveluntuottaja ei ole mukana tilitysmenettelyssä, hakevat jatkossakin työterveyshuollon korvauksen Kelasta itse.

Kela tiedottaa asiasta lisää esimerkiksi Internet-sivuilla ja työterveyshuollon uutiskirjeissä vuoden 2017 aikana.

Lue lisää

Yrittäjän työterveyshuollon tilitysmenettely laajenee yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille (29.5.2017)