Yrittäjien työterveyshuollon lomakkeet ja täyttöohje

Yrittäjien työterveyshuollon korvauksia haetaan lomakkeilla, joissa on huomioitu 1.1.2018 voimaan tulleiden lakimuutosten aiheuttamat muutokset.

Lomakkeita voi tulostaa Kelan internetsivuilta tai palveluntuottajan tietojärjestelmästä. Palveluntuottajan tietojärjestelmästä tulostamien lomakkeiden tulee olla Kelan hyväksymiä. Kela antaa hyväksytyille lomakkeille erillisen numeron. Numero sekä teksti ’Kelan hyväksymä lomake’ ovat näkyvissä lomakkeen alareunassa. Lisätietoja hyväksymismenettelystä saa sähköpostitse osoitteesta tth@kela.fi.

Lomakkeet

  • SV 110 TTH Yrittäjän hakemus, työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset
  • SV 111 TTH Selvitys, palveluntuottajan antamat tiedot yrittäjän tai maatalousyrittäjän työterveyshuollosta
  • SV 113 TTH Selvitys, palveluntuottajan antamat tiedot maatalousyrittäjän työpaikkaselvityksestä
  • SV 114 TTH Tilitys, yrittäjän tai maatalousyrittäjän työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset
  • SV 116 TTH Yrittäjän hakemus, työterveyshuoltoon liittyvät ensiapuvalmiuden ja matkojen kustannukset

Täyttöohje

  • Täyttöohje tilityslomakkeelle SV 114 TTH, selvityksille SV 111 TTH ja SV 113 TTH sekä yrittäjän hakemuslomakkeelle SV 110 TTH

Palveluntuottaja korvauksen hakijana – tilitysmenettelyssä käytössä olevat lomakkeet

Työterveyshuollon palveluntuottaja voi hakea korvausta yrittäjille tai maatalousyrittäjille antamistaan työterveyshuollon palveluista tilitysmenettelyllä. Tilityksen voi tehdä terveyskeskus tai Kelan kanssa sopimuksen tilitysmenettelystä tehnyt yksityinen työterveyshuollon palveluntuottaja. Palveluntuottaja liittää yrittäjäkohtaiset selvityslomakkeet tilityslomakkeeseen SV 114 TTH ja tekee erilliset tilitykset lomakkeista SV 111 TTH tai SV 113 TTH. Yksi tilitys voi sisältää enintään 25 erillistä selvityslomaketta. Lue lisää tilitysmenettelystä.

Yrittäjä korvauksen hakijana, jos tilitysmenettely ei ole käytössä

Yrittäjä tai maatalousyrittäjä voi hakea itse korvausta työterveyshuollon kustannuksista Yrittäjän hakemuslomakkeella SV 110 TTH, jonka palveluntuottaja tulostaa tietojärjestelmästään. Sen liitteeksi tarvitaan palveluntuottajan valmiiksi täyttämä selvityslomake SV 111 TTH ja/tai SV 113 TTH. Yhteen hakemukseen voi liittää useampia selvityslomakkeita.

Lomakkeella SV 111 TTH palveluntuottaja antaa tiedot YEL-yrittäjän työpaikkaselvityksestä, YEL- tai MYEL-yrittäjän muusta ehkäisevästä työterveyshuollosta tai yleislääkäritasoisesta sairaanhoidosta, ml. tutkimukset, jos sairaanhoito on järjestetty työterveyshuollon lisäksi.

Lomakkeella SV 113 TTH palveluntuottaja antaa tiedot maatalousyrittäjän työpaikkaselvityksestä ja siihen liittyvistä kustannuksista. Jos työpaikkaselvitys koskee useita samalla tilalla työskenteleviä maatalousyrittäjiä, tulee toiminta- ja kustannustiedot selvittää kustakin yrittäjästä erikseen omalla yrittäjäkohtaisella lomakkeella.

Yrittäjän korvaushakemus ensiapu- ja matkakustannuksista

Yrittäjä tai maatalousyrittäjä voi hakea korvausta työterveyshuollon ammattihenkilön tarpeellisiksi arvioimista ensiaputarvikkeista ja ensiapukoulutuksesta ja niihin liittyvistä kustannuksista sekä työterveyshuoltokäynteihin liittyvistä matkakustannuksista. Korvausta haetaan lomakkeella SV 116 TTH, jonka yrittäjä täyttää itse.

Työterveyshuollon lomakkeisiin pääset myös lomakkeet -sivustolta.

Lue lisää