Päihdekuntoutus ja kuntoutusraha

Tässä osiossa on tietoa päihdekuntoutuksen järjestäjille ja palveluntuottajille.

Kela voi maksaa päihdekuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa asiakas toimeentulon turvaamiseksi. Jotta asiakas voi saada kuntoutusrahaa, hänen pitää täyttää kuntoutusrahan yleiset myöntämisedellytykset. Asiakas voi saada kuntoutusrahaa, jos

  • hän on 16─67-vuotias, eikä voi käydä työssä kuntoutuksen vuoksi (kuntoutus kestää vähintään 4 h matkoineen).
  • kuntoutuksen tavoitteena on työssä jatkaminen, sinne palaaminen tai työelämään pääsy.
  • kuntoutuspäätös perustuu lakiin. 

Näiden lisäksi kuntoutukselle on erityisiä vaatimuksia riippuen siitä mihin lakiin päihdekuntoutus perustuu. Lue lisää eri lakiperusteiden vaikutuksista

Todistus kuntoutukseen osallistumisesta

Jotta Kela voi maksaa kuntoutusrahaa, asiakkaan pitää toimittaa Kelaan todistus kuntoutukseen osallistumisesta. Päihdekuntoutuslaitoksen pitää huolehtia, että jokainen osallistuja saa kuntoutuksestaan osallistumistodistuksen. 

Osallistumistodistuksesta tulee selvitä seuraavat asiat:

  • kuntoutujan nimi ja henkilötunnus
  • todistuksen laatijan nimi ja yhteystiedot
  • todistus on laadittu kuntoutusrahaa varten
  • kuntoutusmuoto
  • kuntoutuksen tai kuntoutusjakson alkamis- ja päättymispäivä.