Julkistamiskalenteri 2019

Taulukosta löytyvät Kelan tilastojulkaisut aikajärjestyksessä.

Tammikuu Nimi
25.1.2019 Eläke- ja vammaisetuuksien, eläketuen ja eläkkeensaajan asumistuen muutokset 1.1.2019 (pdf)
Helmikuu Nimi
13.2.2019 Perustoimeentulotuen etuusmenot laskivat vuonna 2018 (pdf)
27.2.2019 Nuoren kuntoutusrahan saajien määrä kaksinkertaistunut 2010-luvulla (pdf)
28.2.2019 Asumistukimenot uuteen ennätykseen vuonna 2018 (pdf)
Maaliskuu Nimi
11.3.2019 Työttömyyden perusturvan menot vuonna 2018 ensimmäistä kertaa ansioturvan menoja suuremmat (pdf)
  Kelan hoitama sosiaaliturva 2018 (pdf)
Huhtikuu Nimi
24.4.2019 Työterveyshuollon kustannukset kasvoivat edelleen
maltillisesti (pdf)
30.4.2019 Kelan kuntoutustilasto 2018
Toukokuu Nimi
8.5.2019 Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat sairaudet 31.12.2018 (pdf)
24.5.2019 Kelan sotilasavustustilasto 2018 (pdf)
31.5.2019 Eläkettä saavan hoitotuen saajamäärä väheni (pdf)
Kesäkuu Nimi
13.6.2019 Taskutilasto 2019 (pdf)
14.6.2019 Kelan vammaisetuustilasto 2018 (pdf)
26.6.2019 Kelan asumistukitilasto 2018 (pdf)
26.6.2019 Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2018 (pdf)
27.6.2019 Kelan työterveyshuoltotilasto (pdf)
Elokuu Nimi
Syyskuu Nimi
24.9.2019 Kelan sairausvakuutustilasto (pdf) Suomen virallisen tilaston logo
Lokakuu Nimi
10.10.2019 Tilasto Suomen eläkkeesaajista
10.10.2019 Tilasto Suomen eläkkeesaajista 2018 (pdf)
15.10.2019 Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2018 (pdf) Suomen virallisen tilaston logo
  Kelan opintoetuustilasto
  Suomen lääketilasto
Marraskuu   Nimi
  Tilastokatsaus: Kelan eläkkeet ja takuueläke
  Tilastokatsaus: Perhe-etuudet
Joulukuu   Nimi
  Kelan tilastollinen vuosikirja Suomen virallisen tilaston logo