Julkistamiskalenteri 2021

Kelasto

Tilastotietokanta Kelastossa kuukausitiedot päivittyvät seuraavan kuun 21. päivään mennessä. Suurin osa vuositiedoista päivittyy tammikuussa.

Tilastojulkaisut

Taulukosta löytyvät Kelan tilastojulkaisut aikajärjestyksessä.

Tammikuu Nimi
13.1.2021 Kelan opintoetuustilasto 2019/2020 (helda.helsinki.fi)
Maaliskuu Nimi
  Kelan vammaisetuustilasto 2020 Suomen virallinen tilasto
  Kelan sotilasavustustilasto 2020 Suomen virallinen tilasto
Huhtikuu Nimi
  Kelan kuntoutustilasto 2020
Toukokuu Nimi
  Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2020 Suomen virallinen tilasto
  Kelan asumistukitilasto 2020
Kesäkuu Nimi
  Taskutilasto 2021
  Kelan työterveyshuoltotilasto 2019 Suomen virallinen tilasto
  Kelan sairausvakuutustilasto 2020
Elokuu Nimi
   Tilasto Suomen työttömyysturvasta
Syyskuu Nimi
  Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2020
Marraskuu Nimi
  Kelan opintoetuustilasto
  Suomen lääketilasto
  Kelan tilastollinen vuosikirja 2020 (pdf)