Julkistamiskalenteri 2019

Taulukosta löytyvät Kelan tilastojulkaisut aikajärjestyksessä. Niiden lisäksi julkaistaan taulukoina ja kuvioina:

  • Kuukausitilastoja (2–4 viikkoa kuun päättymisestä)
  • Kuviot-aikasarjaa aineistoineen (kesäkuun loppuun mennessä).
Tammikuu Nimi
25.1.2019 Eläke- ja vammaisetuuksien, eläketuen ja eläkkeensaajan asumistuen muutokset 1.1.2019 (pdf)
Helmikuu Nimi
13.2.2019 Perustoimeentulotuen etuusmenot laskivat vuonna 2018 (pdf)
27.2.2019 Nuoren kuntoutusrahan saajien määrä kaksinkertaistunut 2010-luvulla (pdf)
28.2.2019

Asumistukimenot uuteen ennätykseen vuonna 2018 (pdf)

Maaliskuu Nimi
11.3.2019 Työttömyyden perusturvan menot vuonna 2018 ensimmäistä kertaa ansioturvan menoja suuremmat (pdf)
  Kelan hoitama sosiaaliturva 2018 (pdf)
  Tilastokatsaus: Lääkekorvausoikeudet
  Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain
   
Huhtikuu Nimi
  Tilastokatsaus: Työterveyshuolto
  Kelan kuntoutustilasto
Toukokuu Nimi
  Kelan sotilasavustustilasto
  Tilastokatsaus: Vammaisetuudet ja -palvelut
  Kelan vammaisetuustilasto
  Taskutilasto
Kesäkuu Nimi
  Kelan lapsiperhe-etuustilasto
  Kelan työterveyshuoltotilasto
  Kelan asumistukitilasto Suomen virallisen tilaston logo
Elokuu Nimi
Syyskuu Nimi
  Kelan sairausvakuutustilasto Suomen virallisen tilaston logo
  Suomen lääketilasto
Lokakuu Nimi
  Tilasto Suomen työttömyysturvasta Suomen virallisen tilaston logo
  Kelan opintoetuustilasto
Marraskuu   Nimi
  Tilastokatsaus: Kelan eläkkeet ja takuueläke
  Tilastokatsaus: Perhe-etuudet
Joulukuu   Nimi
  Kelan tilastollinen vuosikirja Suomen virallisen tilaston logo