Tilasto lastenhoidon tuista

Tuorein julkistus 19.5.2021:
Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2020 sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuksista, lapsilisistä, lastenhoidon tuista ja elatustuista.

Lakisääteistä kotihoidon tukea maksettiin vuoden 2020 aikana 86 611 henkilölle yhteensä 114 709 lapsesta. Saajien määrä väheni 3,4 % edellisvuodesta. Kotihoidon tuen saajista 7,9 % oli miehiä. Vuoden lopussa tuen piirissä oli 41 % niistä lapsista, joiden ikä oli 9 kuukaudesta 2 vuoteen. Maakunnittain tarkasteltuna kotihoidon tuella hoidettujen lasten osuus vaihteli välillä 34–49 %. Osuus oli pienin Lapissa ja suurin Keski-Pohjanmaalla. Kelan lapsiperhe-etuustilasto (helda.helsinki.fi).

Kartta kotihoidon tuen piirissä olleista lapsista maakunnittain 31.12.2020

Lastenhoidon tukien tilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi