Tilasto lastenhoidon tuista

Tuorein julkistus 5.5.2022:
Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2021 sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuksista, lapsilisistä, lastenhoidon tuista ja elatustuista.

Lakisääteistä kotihoidon tukea maksettiin vuoden 2021 aikana 82 385 henkilölle yhteensä 103 931 lapsesta. Saajien määrä väheni 4,9 % edellisvuodesta. Kotihoidon tuen saajista 8,1 % oli miehiä. Vuoden lopussa tuen piirissä oli 38 % niistä lapsista, joiden ikä oli 9 kuukaudesta 2 vuoteen. Maakunnittain tarkasteltuna kotihoidon tuella hoidettujen lasten osuus vaihteli välillä 31–44 %. Osuus oli pienin Lapissa ja suurin Keski-Pohjanmaalla. Kelan lapsiperhe-etuustilasto (helda.helsinki.fi).

Pylväskuvio kuntoutuskustannuksista iän ja lakiperusteen mukaan 2021.

Lastenhoidon tukien tilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi