Tilasto opintotuesta

Tuorein julkistus 15.12.2021:

Koronavuosi 2020 vaikutti opiskelijoiden elämään monin eri tavoin. Opintotukea käytettiin aiempaa enemmän, kun taas koulumatkatuen ja ateriatuen käyttö väheni.

Koronaepidemia on vähentänyt työpaikkoja monella opiskelijoille tyypillisellä alalla. Se on lisännyt opintotuen tarvetta. Selvimmin tämä näkyy kesäajan opintotuen käytössä: opintotukea sai vuoden 2020 heinäkuussa 31 700 opiskelijaa, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin heinäkuussa 2019.

Lukuvuonna 2020–2021 opintotuen saajia oli 293 600, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin lukuvuonna 2019–2020. Opintotuen saajamäärä kasvoi eniten ammattikorkeakouluissa (7 %). Lainaa nosti 171 100 opiskelijaa, mikä on 7 750 opiskelijaa enemmän kuin lukuvuonna 2019–2020. Kelan opintoetuustilasto 2020/21 (helda.helsinki.fi)

Kaavio opiskelijoiden käyttämistä kesätuista. Kuvion sisältö kuvataan tekstissä.
 

Opintotukitilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Terhi Rautesalo, Monica Korhonen
tilastot@kela.fi

Ilpo Lahtinen
etunimi.sukunimi@kela.fi