Tilasto äitiysavustuksesta

Tuorein julkistus 7.5.2020:
Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2019 sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuksista, lapsilisistä, lastenhoidon tuista ja elatustuista.

Vuonna 2019 äitiysavustuksen sai 44 339 perhettä, mikä on 1,9 % vähemmän kuin edellisvuonna. Perheistä 591 sai äitiysavustuksen korotettuna sillä perusteella, että perheeseen oli syntynyt tai adoptoitu useampi kuin yksi lapsi samanaikaisesti. Yhteensä äitiysavustuksia suoritettiin 45 515 kappaletta, joista 64 % äitiyspakkauksena. Äitiysavustusta ja adoptiotukea maksettiin yhteensä 9,8 miljoonaa euroa, mikä oli 0,3 % kaikista maksetuista lapsiperhe-etuuksista. Kelan lapsiperhe-etuustilasto (helda.helsinki.fi).

Rengaskuvio Kelan vuonna 2019 maksamista lapsiperhe-etuuksista.

Äitiysavustustilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi