Tilasto lapsilisästä

Tuorein julkistus 7.5.2020:
Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2019 sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuksista, lapsilisistä, lastenhoidon tuista ja elatustuista.

Lapsilisää sai vuoden 2019 joulukuussa 541 065 perhettä. Näissä perheissä oli lapsia yhteensä 985 832, mikä on 18 % väestöstä. Lapsilisää saaneista perheistä 44 % oli yksilapsisia, vähintään neljä lasta oli 5 %:ssa perheistä. Kelan lapsiperhe-etuustilasto (helda.helsinki.fi).

Rengaskuvio lapsilisään oikeuttaneiden lasten lukumääristä perheittäin 31.12.2019.

Lapsilisätilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi