Tilasto lastenhoidon tuista

Tuorein julkistus 7.5.2020:
Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2019 sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuksista, lapsilisistä, lastenhoidon tuista ja elatustuista.

Lakisääteistä kotihoidon tukea maksettiin vuoden 2019 aikana 89 662 henkilölle yhteensä 121 126 lapsesta. Saajien määrä väheni 6,4 % edellisvuodesta. Kotihoidon tuen saajista 7,5 % oli miehiä. Vuoden lopussa tuen piirissä oli 41 % niistä lapsista, joiden ikä oli 9 kuukaudesta 2 vuoteen. Maakunnittain tarkasteltuna kotihoidon tuella hoidettujen lasten osuus vaihteli välillä 33–48 %. Osuus oli pienin Lapissa ja suurin Keski-Pohjanmaalla. Kelan lapsiperhe-etuustilasto (helda.helsinki.fi).

Karttakuvio kotihoidon tuen piirissä olleista lapsista maakunnittain 31.12.2019.

Lastenhoidon tukien tilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi