Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tuorein julkistus 30.11.2020:
Työttömyyskassat ja Kela maksoivat vuonna 2019 työttömyysturvaa yhteensä 3 591 miljoonaa euroa. Työttömyyskassojen osuus tästä oli 1 721 miljoonaa euroa ja Kelan 1 870 miljoonaa euroa. Maksettujen etuuksien määrä oli 7,8 % pienempi kuin vuonna 2018. Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2019 (helda.helsinki.fi)

Vuoden 2019 lopussa alle 25-vuotiaita oli ansiopäivärahan saajista 4 %, peruspäivärahan saajista 14 % ja työmarkkinatuen saajista 12 %. 50 vuotta täyttäneitä oli ansiopäivärahan saajista 49 %, peruspäivärahan saajista 22 % ja työmarkkinatuen saajista 29 %. (Kuvio.)

Ikäpyramidi työttömyysturvan saajista 2019.

Työttömyysturvatilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Sami Tuori
Anna Koski
tilastot@kela.fi