Tilasto vanhempainpäivärahoista

Tuorein julkistus 7.5.2020:
Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2019 sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuksista, lapsilisistä, lastenhoidon tuista ja elatustuista.

Vuoden 2019 aikana vanhempainpäivärahoja sai 80 067 äitiä ja 58 409 isää. Sekä isien että äitien määrä väheni edellisvuodesta. Vanhempainpäivärahapäivistä 89 % korvattiin äideille. Isille korvattujen päivien osuus kasvoi 10,2 %:sta 10,8 %:iin. Kelan lapsiperhe-etuustilasto (helda.helsinki.fi).

Pylväskuvio äideille ja isille korvatuista vanhempainpäivärahapäivistä 2006–2019.

Vanhempainpäivärahatilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi