Kelan kuntoutustilasto

Kelan kuntoutustilasto sisältää keskeiset tiedot Kelan kuntoutuspalveluista ja niiden ajalta toimeentuloturvana maksettavasta kuntoutusrahasta. Julkaisu tarjoaa tietoja kuntoutujista, kuntoutustoimenpiteistä, toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista ja kuntoutusrahasta.

Kelan kuntoutustilasto julkaistaan pdf-muodossa.

Uusimmat julkaisut

ISSN 1796-0479 = Suomen virallinen tilasto (sähköinen)
ISSN 1796-0894 = Kelan kuntoutustilasto (sähköinen)

Lisätietoja:
tilastot@kela.fi

Lue lisää