Kelan opintoetuustilasto

Kelan opintoetuustilasto sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista opintotuista ja koulumatkatuista sekä Kelan myöntämästä aikuiskoulutustukeen liittyvästä opintolainan valtiontakauksesta.

Julkaisu tarjoaa tilastoja näiden etuuksien saajista ja maksetuista euromääristä. Opintotuesta esitetään myös opintolainoja ja korkeakouluopiskelijoiden ateriatukea koskevia tietoja.

Kelan opintoetuustilasto julkaistaan pdf-muodossa.

Uusimmat julkaisut

ISSN 1796-0479 Suomen virallinen tilasto (sähköinen)
ISSN 1795-7370 Kelan opintoetuustilasto (sähköinen)

Lisätietoja:
tilastot@kela.fi

Lue lisää