Vääldi káidusohtâvuođâ

Káiduspalvâlusâst tun teeivah Kela palvâlemäššitobdee video-ohtâvuođâ peht. Káiduspalvâlus lii tääl finnimnáál suomâkielân já tavesämikielân.

Tun puávtáh väldiđ ohtâvuođâ káiduspalvâlusân jo-uv jieijâd piergâsist, Virtu-palvâlemsaajeest tâi Kela oovtâst eres almolij ornijdumijguin paijeentoollâm ášástâllâmsaajeest.

Tun kaavnah palvâlemsoojij, ášástâllâmsoojij já Virtu-soojij ohtâvuotâtiäđuid ja ávusorroomaaigijd palvâlemsaje ucâmist (suomâkielân).

Návt tun vááldáh káidusohtâvuođâ Kelan

Jis tun halijdah kevttiđ káiduspalvâlem tuu jieijâd piergâs peht, te tun tarbâšah puhelin, tablet tâi tiättur, mast lii 

  • mikrofon, škajâneh tâi peljipiltoh sehe videokamera
  • Google Chrome -laađđâm (versio 64 tâi uđđâsub)
  • tuárvi jotelis kubdâviärmádâhohtâvuotâ, vâi videokove uáinoo.

Tääl tun puávtáh kevttiđ káiduspalvâlus meid iOS-moobiilkevttimvuáháduvváin. Tun tarbâšah Safari-laađđâm.

Almoot váddutiilijn šleđgâpoostâ peht Kela teknisii torjui, tekninentuki@kela.fi, tâi puhelin peht 020 63 47 748.