Siirry sisältöön

Kuntoutuksen kehittämistoiminta

Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoja voidaan käyttää sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Tämä perustuu Lakiin Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (KKRL 12 §).

Harkinnanvaraisesta kuntoutuksesta tehdään vuosittain kolmea seuraavaa vuotta koskeva suunnitelma. Tässä kolmivuotissuunnitelmassa määritellään rahamäärän kohdentaminen ja kehittämistoiminnan painoalueet. Eduskunta päättää suunnitelman perusteella kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettävästä rahamäärästä vuosittain.