Fysioterapeutti jumppauttaa asiakasta

Tiesitkö, että...

Kelan kuntoutuksen tavoitteena on säilyttää ja parantaa kuntoutujan työ-, opiskelu- ja toimintakykyä.

Kelan kuntoutuspalvelut


Kela järjestää

  • ammatillista kuntoutusta
  • vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta
  • kuntoutuspsykoterapiaa
  • lääkinnällistä kuntoutusta harkinnanvaraisena kuntoutuksena

Kelan kuntoutuksen tavoitteena on säilyttää ja parantaa kuntoutujan työ-, opiskelu- ja toimintakykyä. Kelan kuntoutusta hakevalla tulee olla asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma kuntoutuksen perusteena.

Kelan kuntoutuksen palvelukuvauksissa määritellään kuntoutuksen laatuvaatimukset. Palvelukuvauksien tavoitteena on turvata Kelan kuntoutujille laadullisesti hyvä kuntoutus oikea-aikaisesti sekä varmistaa kuntoutujan oikeudet. Kela kehittää kuntoutuspalvelujen laatua ja vaikuttavuutta uudistamalla kuntoutuksen palvelukuvauksia sekä kehittämis- ja tutkimushankkeiden kautta.

Lisätietoja

Lait ja asetukset
Suunnitelma Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen varojen käytöstä vuosina 2018-2021
Kuntoutus @ Twitter

Viimeksi muokattu 24.8.2017
Sivu päivitetty 19.10.2012