Tulkki tulkkaa asiakkaalle Kelan toimistossa

Tiesitkö, että...

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta vahvistettiin vuonna 2010.

Kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisten tulkkauspalvelut

Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalveluiden järjestämisvelvollisuus siirtyi kunnilta Kelalle 1.9.2010.

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta vahvistettiin helmikuussa 2010.

Tulkkauspalveluhakemusten ratkaisutyö keskitetään Kelassa Turkuun perustettuun asiantuntijayksikköön.Yksikkö toimii myös muun muassa Kelan toimistojen, asiakkaiden, välityskeskusten ja yhteistyötahojen neuvonta- ja ohjausyksikkönä.

Siirto ei vaikuta kunnan vastuuseen järjestää tulkkauspalvelua saavalle vammaiselle henkilölle muita hänen vammaisuutensa perusteella tarvitsemia palveluita ja tukitoimia sekä lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita.

Viimeksi muokattu 13.3.2013
Sivu päivitetty 19.10.2012