Asumisen tuet | Viittomakieli | KelaSiirry sisältöön

Tukea asumismenoihin

Voit saada Kelasta yleistä asumistukea, jos tulosi ovat pienet. Yleisen asumistuen tarkoitus on auttaa sinua asumismenojesi kanssa.

Tämän sivun tekstisisältö on viitottuna alla olevalla videolla. Videolla ei ole kerrottu tukien määriä, mutta ne löytyvät tekstistä videon alta. Tekstiä on päivitetty videon julkaisemisen jälkeen.

Yleistä asumistukea voidaan maksaa yhdelle henkilölle tai useamman henkilön ruokakunnalle.

Ruokakunta tarkoittaa henkilöitä, jotka asuvat pysyvästi samassa asunnossa. Tavallisesti ruokakunta on aviopari, avopari tai perhe. Myös yksi henkilö voi olla ruokakunta. 

Voit saada yleistä asumistukea, jos asut 

  • vuokra-asunnossa 
  • omassa osakeasunnossa 
  • omassa omakotitalossa 
  • asumisoikeusasunnossa 
  • osaomistusasunnossa. 

Kelasta voi saada asumiseen myös eläkkeensaajan asumistukea, opiskelijan asumislisää tai sotilasavustuksen asumisavustusta. Näistä tuista kerrotaan omissa osioissaan, jotka löytyvät esimerkiksi etusivun linkeistä. Yleensä voit saada vain yhtä asumisen tukea kerrallaan. 

Voit saada asumistukea esimerkiksi seuraaviin asumismenoihin: 

  • vuokra-asunto: vuokra sekä vesi- ja lämmitysmaksut 
  • oma osakeasunto: vastike, asuntolainan korot sekä vesi- ja lämmitysmaksut 
  • oma omakotitalo: kiinteistön hoitomenot ja asuntolainan korot 
  • asumisoikeusasunto: käyttövastike, asuntolainan korot sekä vesi- ja lämmitysmaksut 
  • osaomistusasunto: vuokra sekä vesi- ja lämmitysmaksut. 

Vesimaksu ja lämmityskulut hyväksytään asumismenoiksi, jos maksat niitä erikseen vuokran tai vastikkeen lisäksi. Vesimaksuksi hyväksytään 20 e/kk henkilöä kohti.  

Lämmityskuluiksi hyväksytään 46 e/kk, jos ruokakunnassa on yksi henkilö. Jos ruokakuntaan kuuluu useampi henkilö, lämmityskuluihin lisätään 16 euroa jokaista lisähenkilöä kohden

Jos asut omakotitalossa, asumismenoina hyväksytään hoitomenot eli menot, jotka aiheutuvat vedestä, lämmityksestä ja muista omakotitalon kuluista. Hyväksyttävien hoitomenojen suuruus on määritelty laissa. 

Jos sinulla on asuntolainaa, asumismenoiksi hyväksytään 73 % eli lähes kolme neljäsosaa lainojen koroista.