Potilas on lääkärin vastaanotolla.

Tiesitkö, että...

Lääkkeistä maksetaan joko peruskorvaus, alempi erityiskorvaus tai ylempi erityiskorvaus.

Lääkärit ja terveydenhuoltohenkilöstö

Näillä sivuilla on tietoa mm.

  • lääkkeiden korvaamisesta, lääkekorvausten muutoksista ja lääkkeitä koskevista Kelan päätöksistä
  • matkakorvausten myöntämisestä, matkatodistuksen kirjoittamisesta
  • sairaanhoitokorvausten taksoista, ohjeista ja suorakorvausmenettelystä
  • työnantajien ja yrittäjien työterveyshuollosta
  • korvauksen hakemisesta ulkomaalaiselle annetusta sairaanhoidosta
  • vammaisetuuksien sisällöstä ja keskeisistä muutoksista
  • sairaus- ja osasairauspäivärahasta, erityishoitorahasta, luovutuspäivärahasta, tartuntatautipäivärahasta, nuoren kuntoutusrahasta ja kuntoutusrahasta päihdekuntoutuksen ajalta sekä näitä etuuksia varten tarvittavien lääkärintodistusten ja -lausuntojen kirjoittamisesta sekä muista tarvittavista selvityksistä.

Palvelemme myös chatissa

Terveydenhuollon ammattilaiset voivat kysyä chatissa kaikista sairauden ja työkyvyttömyyden perusteella maksettavista etuuksista kuten sairauspäivärahasta, vammaistuista, lääke-, matka- ja sairaanhoidon korvauksista sekä Kelan järjestämästä kuntoutuksesta. Huomaathan, että chatissa neuvonta on yleisneuvontaa, etkä voi kysyä yksittäisen henkilön asioista. Lue lisää chat-asiakaspalvelusta.

Viimeksi muokattu 15.9.2017
Sivu päivitetty 19.10.2012