Korkeakouluopintojen edistyminen

Jos opiskelet korkeakoulussa, sinun pitää suorittaa

  • tukikuukautta kohti keskimäärin vähintään 5 opintopistettä ja
  • jokaisen lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä (vähimmäissuoritusvaatimus).

Tukikuukausien määrä ei vaikuta vähimmäissuoritusvaatimukseen. Vaikka olisit saanut lukuvuoden aikana opintotukea vain 1 kuukaudelta, sinun pitää suorittaa vähintään 20 opintopistettä. Vähimmäissuoritusvaatimus ei koske ensimmäistä lukuvuotta, jos koulutus alkaa keväällä.

Tukikuukausi on kuukausi, jolta olet saanut joko opintorahaa tai asumislisää tai molempia. Jos haluat pienentää edistymisen seurannassa huomioon otettavien tukikuukausien määrää, voit perua tai palauttaa tukea.  Jos et suorita lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä, sinun on peruttava tai palautettava koko lukuvuoden tuki.

Kela tekee opintojen edistymisen seurannan joka vuosi lokakuussa. Seuranta koskee koko edeltävää lukuvuotta (1.8.–31.7.). Kela ei seuraa yksittäisten kuukausien opintoja. Elokuussa suoritetut opinnot otetaan huomioon vasta seuraavan lukuvuoden opintosuorituksina. Hyväksi luettuja aiempia opintoja ei oteta huomioon seurannassa.

Jos et ole suorittanut tukikuukautta kohti vähintään 5 opintopistettä edeltävänä lukuvuotena, voit saada edelleen tukea, jos olet koko opiskeluaikana suorittanut opintoja vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti. Sinun on kuitenkin pitänyt suorittaa edeltävänä lukuvuotena vähintään 20 opintopistettä.

Jos valmistut ennen kuin seuranta tehdään, olet edistynyt opinnoissa riittävästi.

Jos et edisty opinnoissa riittävästi

Jos opintosi eivät ole edistyneet riittävästi, Kela lähettää sinulle selvityspyynnön. Selvitä vastauksessasi syyt, joiden vuoksi opintosi eivät ole edistyneet. Voit saada edelleen opintotukea, jos opintosi ovat hidastuneet tilapäisesti ja hyväksyttävästä syystä.

Jos et vastaa selvityspyyntöön tai esittämiäsi syitä ei hyväksytä, opintotukesi voidaan

Opintotuki voidaan myös periä takaisin, jos sinulla on ollut opintosuorituksia erityisen vähän ja olosuhteistasi ilmenee, että tarkoituksesi ei ole ollut opiskella.

Hyväksyttävät syyt opintojen hidastumiselle

Hyväksyttäviä syitä opintojen hidastumiselle voivat olla esimerkiksi

  • oma tai lähiomaisen sairaus
  • muu vaikea elämäntilanne tai
  • erityisen laajan opintokokonaisuuden (esim. opinnäytetyön) tekeminen.

Hyväksyttävänä syynä voidaan pitää myös sitä, että olet keskeyttänyt opintosi lapsen syntymän tai asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisen vuoksi. Opintotuen maksaminen voi jatkua, jos

  • olet alkanut saada vanhempainpäivärahaa tai aloittanut palveluksesi viimeistään tammikuussa, ja se on jatkunut kevätlukukauden ajan tai
  • olet saanut vanhempainpäivärahaa tai olet ollut palveluksessa syyslukukauden, ja se on päättynyt kevätlukukauden aikana.

Vastaa selvityspyynnön liitteenä olevalla lomakkeella tai erillisellä selvityksellä. Kerro, miten tilanteesi on vaikuttanut opintoihisi. Jos mahdollista, liitä selvitykseesi viranomaistodistus, esimerkiksi lääkärintodistus, opintojesi edistymiseen vaikuttaneesta syystä.

Tuen peruminen ja palauttaminen

Jos haluat pienentää edistymisen seurannassa huomioon otettavien tukikuukausien määrää, voit perua tukea tai palauttaa jo maksettua tukea. Tuki kannattaa perua, jos lukuvuosi, jolloin opintojesi edistyminen on hidastunut, on yhä kesken.

  • Syyslukukauden tuki on palautettava seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.
  • Kevätlukukauden tuki on palautettava saman vuoden elokuun loppuun mennessä.

Kela ottaa opintojen edistymisen seurannassa huomioon kaikki palautukset, jotka olet tehnyt seurannan toteutukseen mennessä. Jos palautat tukea sen jälkeen, kun olet jo saanut selvityspyynnön, sinun pitää vastata selvityspyyntöön ja kertoa selvityksessäsi, että olet palauttanut tukea.

Jos et suorita lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä, sinun on peruttava tai palautettava koko lukuvuoden tuki.

Viimeksi muokattu 4.12.2017
Sivu päivitetty 1.1.2018