Sairaanhoitokorvausten taksat

Valtioneuvoston asetuksella säädetään sairausvakuutuksen korvaustaksojen perusteet ja enimmäismäärät. Asetuksen perusteella Kela vahvistaa korvaustaksat.

Taksat julkaistaan PDF-muotoisena ja ovat kaikille avoimia.

8.6.2017 taksapäivityksessä on tehty tarkennuksia polvikuluman tähystyskirurgisten toimenpiteiden korvattavuuksiin ja otettu käyttöön koodistopalvelimella voimassa olevat valohoidon koodit. Lisätietoja tiedotteessa 29.5.2017.

Lisäksi hammashoidosta julkaistaan erikseen taksat soveltamisohjeineen pdf-muodossa.

Yksityinen terveydenhuollon palveluntuottaja voi kopioida työasemalleen sairaanhoitokorvausten taksat käyttämällä ascii -muotoista taksatiedostoa. Tämä taksatiedosto edellyttää käyttäjätunnusta, jota voi hakea Kelasta sähköpostitse sairausvakuutus@ kela.fi. Ascii-taksatiedosto sisältää vain sellaiset toimenpiteet, jotka korvataan suorakorvausmenettelyllä.

Taksoissa olevat toimenpiteiden ja tutkimusten nimikkeet ja koodit ovat pääosin valtakunnallisista luokituksista ja nimikkeistöistä:

  • Toimenpideluokitus (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
  • Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
  • Laboratoriotutkimusnimikkeistö (Suomen Kuntaliitto)
  • Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus (Suomen Kuntaliitto)

Kela voi tarvittaessa antaa taksatulkinnan tutkimukselle tai toimenpiteelle, joka on Toimenpideluokituksessa tai Suomen Kuntaliiton nimikkeistössä, mutta jolla ei ole vahvistettua taksaa. Jos toimenpiteelle tai tutkimukselle ei löydy koodia mainituista luokituksista, palvelujen tuottaja voi ehdottaa sitä kyseisen nimikkeistön tai luokituksen ylläpitäjille. THL:n internetsivuilla on ohjeet uuden toimenpiteen ehdottamiseksi toimenpideluokitukseen. Suomen kuntaliiton internetsivuilta löytyy ohjeet, miten uutta koodia haetaan.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 7.6.2017
Sivu päivitetty 19.10.2012